Pán môjho života, Priateľ môjho srdca2

Ó, sladký Milovaný Pane môjho života, ó veľký a dobrý Priateľ môjho srdca, ja viem. Viem, že ak Ťa milujem, znamená to, že robím niečo pre Teba. Pretože nerobím nič pre Teba, znamená to, že Ťa skutočne nemilujem.

Ó Milovaný Pane Najvyšší, ja viem. Viem, že ak Ti slúžim, znamená to, že robím niečo pre Teba. Beda, prebeda, pretože nerobím nič pre Teba, znamená to, že Ti neslúžim.

Ó sladký Pane, ja viem. Viem, že ak na Teba myslím a meditujem na Teba, znamená to, že robím niečo pre Teba. Beda, prebeda, pretože nič pre Teba nerobím, znamená to, že na Teba nemyslím, nemeditujem na Teba.

Ó sladký Pane, keď hovorím vnútornému svetu, že Ťa bezsenne potrebujem, znamená to, že robím niečo pre Teba. Keď hovorím vonkajšiemu svetu, že Ťa zúfalo potrebuje tak ako ja, znamená to, že robím niečo pre Teba. Avšak beda, pretože nerobím pre Teba nič vo vnútornom svete, ani vo vonkajšom svete, znamená to, že Ťa nepotrebujem. Teším len samého seba svojím vlastným spôsobom.

Slávnostným sľubom mojej duše však bolo, že Ťa poteší a naplní Tvojím vlastným Spôsobom. Potešiť a naplniť Ťa Tvojím vlastným Spôsobom znamená, že nezostane stále vo svete teórie, ale stane sa praxou samotnou – praxou skutočnosti, ktorú chceš a potrebuješ. Byť praktický znamená robiť niečo pre Teba. Práve v mojej praktickosti môžeš prejaviť to, čo máš pre mňa a pre celé ľudstvo, a čím si pre mňa a pre ľudstvo. To, čo pre mňa a pre celé ľudstvo máš, je Tvoje vnútorné Svetlo Stvorenia. To, čím pre mňa a pre ľudstvo si, je vedomý, ustavičný a neoddeliteľný Plač Jednoty vo vnútornom svete a Úsmev Jednoty vo vonkajšom svete. Jedného dňa už čoskoro, ó Milovaný Pane Najvyšší, budem pre Teba určite niečo robiť dušeplne, oddane a bezpodmienečne v každom okamihu svojho života.


EA 77. 18. júla 1977, 20:20 — Sri Chinmoy Centre, Norwalk, Connecticut.