Božská púť1

Môj Milovaný Pán, môj Milovaný Priateľ, moje Milované Všetko, dal si mi moju jednoduchosť. Dal si mi moju úprimnosť. Dal si mi moju vyrovnanosť. Dal si mi moju čistotu.

Jednoduchosť si mi dal, aby som mohol začať svoju púť po ceste vedomia môjho tela. Úprimnosť si mi dal, aby som mohol začať svoju púť po ceste dynamiky môjho vitálu. Vyrovnanosť si mi dal, aby som mohol začať svoju púť po ceste mojej mentálnej vízie. Čistotu si mi dal, aby som mohol začať svoju púť po ceste blaženosti môjho srdca.

Môj Pane Najvyšší, tiež si mi povedal, že moja jednoduchosť, úprimnosť, vyrovnanosť a čistota dosiahnu vrchol svojej dokonalosti len vtedy, keď vďačnosť môjho srdca rozkvitne lupienok po lupienku do dokonalej Dokonalosti. A na to potrebujem ustavičné sebadávanie – vedomé, dušeplné a bezpodmienečné sebadávanie.

Aby som mal vedomé, neustále a dušeplné sebadávanie, musím k Tebe prísť nie ako úbohý žobrák, ale ako milujúci priateľ. Ak k Tebe prídem ako žobrák, môžeš mi dať to, čo potrebujem, alebo to, čo chcem. Ale nádoba mojej vnímavosti bude taká malá, že aj keď mi dáš to, čo potrebujem, nebude toho veľa, bude to oveľa menej, ako uspokojí moju dušu. A keď mi dáš to, čo chcem, nemusí to byť tá správna vec. Takže to, čo mi dáš, bude nakoniec zdrojom sklamania a nikdy to nebude zdrojom uspokojenia.

Môj Pane Najvyšší, ak mi dáš to, čo mi chceš dať, aj keby to bola len malá kvapka, táto kvapka nielen poteší to skutočné vo mne, dušu, ale tiež urobí nesmrteľným to ľudské vo mne. To ľudské vo mne je moja ľudská nádej, moja pozemská nádej. Predtým, ako začne nádej prinášať plody, nie je ničím iným ako ilúziou, sebaklamom a mentálnou halucináciou. Ale Ty dokážeš túto nádej urobiť nesmrteľnou. Keď bude moja nádej nesmrteľná, uvidím ju v podobe transcendentálnej Vízie Tvojej vlastnej Skutočnosti a univerzálnej Skutočnosti Tvojej vlastnej Vízie.


EA 76. 18. júla 1977, 20:10 — Sri Chinmoy Centre, Norwalk, Connecticut.