Žiť vo svete túžob19

Žiť vo svete túžob znamená žiť v očakávaní. Ako dlho môžeme žiť v očakávaní, v ktorom zvrchovane vládnu úzkosť, žiarlivosť, obavy, napätie, strach a pochybnosti? Vo svete túžob sa v najväčšej tajnosti navzájom zabíjajú jed jednotlivca a jed sveta. Jednotlivec svojím jedom zabíja svet a svet zabíja jednotlivca svojím jedom. Tento jed vzniká zo žiarlivosti, pochybností a podozrievania.

Žiť v očakávaní znamená zabúdať na svoj Zdroj, ktorý je tiež Zdrojom Svetla a Blaženosti. Žiť v očakávaní znamená vedome sa priateliť s negatívnym, deštruktívnym svetom, so svetom pokušenia, kde bujnejú obavy, úzkosť, strach a pochybnosti.

Jediným spôsobom, ako prestať žiť v očakávaní, je cítiť, že sme Božím stvorením. Stvoriteľ nemôže nikdy zanedbávať Svoje stvorenie. Ako obyčajné ľudské bytosti by sme nezničili ani malý obrázok, ktorý sme vytvorili. Ako by teda mohol Boh Stvoriteľ, ktorého stvorenie nie je ničím iným ako obrazom Jeho vlastnej Existencie Skutočnosti, zničiť svet? Každý jednotlivec musí cítiť, že bolo potrebou Najvyššieho, aby ho stvoril, a že je potrebou Najvyššieho, aby ho udržoval a že je potrebou Najvyššieho, aby ho aj naplnil božským spôsobom.

Namiesto žitia v očakávaní môžeš žiť v samotnom srdci božskej Pýchy Pána, ak dokážeš cítiť, že je tvojou povinnosťou, tvojou jedinou povinnosťou zabudnúť na svoje osobné potreby a zjednotiť sa s božskou Potrebou tvojho Milovaného Najvyššieho. Tvoje vlastné potreby sú spútané túžbou, a keď sú naplnené, objaví sa v nich zničenie. Ak chceš nájsť svoju pravú spokojnosť, potom ju nájdi na správnom mieste: vo vnútri Výšky Božieho Súcitu. To je jediné miesto, kde objavíš svoje právo na spokojnosť.

Nasleduješ cestu duchovnosti. Tvoje srdce je samou ašpiráciou. V živote ašpirácie sa pripravuješ na život úplného odovzdania. S rovnakou radosťou, láskou, dôverou a istotou odovzdáš nielen svoj život ašpirácie a svoj život zasvätenia, ale tiež svoj život túžby, svoj život nevedomosti. Až potom nebude nutné, aby si sa skrýval pred Bohom alebo sa pokúšal skryť pred Ním svoje myšlienky. Ty a celá tvoja existencia musia vždy prebývať v Najvyššom. To je jediný spôsob, ako sa stať úplne dokonalým a neoddeliteľne jedným so Svetlom Vízie Večnosti a Blaženosťou Prejavenia Nekonečnosti.


EA 69. 18. júlay 1977, 19:15 — na ceste do Connecticut Sri Chinmoy Centre.