Boží Súcit prúdi, Božia Spravodlivosť rastie18

Boží Súcit mi hovorí, že bez Boha nemôžem nič urobiť. Božia Spravodlivosť mi hovorí, že On mi dal schopnosť potrebnú na to, aby som sa stal tým, čím sa úprimne a dušeplne chcem stať. Božia Spravodlivosť mi dá nielen to, čo chcem božsky mať, ale tiež mi dá schopnosť stať sa takým dokonalým ako je Boh Sám.

Hrdina vo vnútri nás plače po Božej Spravodlivosti. Žobrák vo vnútri nás plače po Božom Súcite.
Hrdina v nás vie veľmi dobre, že keď Boh použije Svoju Spravodlivosť, on bude schopný bežať rýchlejšie než najrýchlejšie a stane sa múdrejším než najmúdrejším. Boh ho zaplaví Svojou lepšou než najlepšou Výškou Záujmu a Blaženosťou Lásky. Ale ak nie sme hrdinami, Boh nás neustále zaplavuje Svojím Súcitom, aby nás urobil veľkými, dobrými a božskými.

Žobrák v nás je tiež stelesnením lenivosti. Žobre, ale len chvíľu, a potom sa úplne vzdá. Nemá potrebné odhodlanie, aby žobral ustavične. Žobrák v nás chce Súcit od Boha bezpodmienečne. Boh môže dať žobrákovi v nás Svoj bezpodmienečný Záujem a Lásku, ale keď ich dostaneme, môže sa stať, že si ich nebudeme ceniť, pretože sme ich dostali bezpodmienečne. Keď Boh niečo robí bezpodmienečne a človek neurobí nič pre to, aby si to zaslúžil, potom si to necení. Preto Boh vždy očakáva, že niečo urobíme – že sa budeme snažiť, budeme plakať – aby sme si cenili Jeho dary. Boh nám môže dať čokoľvek, čo chceme, čo potrebujeme, ale budeme to my, kto nebude spokojný a kto nebude potešený, pokiaľ neprispejeme svojou troškou k Božiemu Kozmickému Plánu.

Boh si vrúcne praje, aby sa žobrák vo vnútri nás jedného dňa vzdal žobrania a začal si vyberať ako božský hrdina, najvyšší hrdina, ktorý vie, čo chce, a ponúka svoje telo, myseľ, srdce a dušu ako horiacu obeť, aby to získal. Nesmieme zostať navždy žobrákmi. Je našou svätou povinnosťou vyrásť v božských hrdinov a žiť životom najvyššieho hrdinstva. Čo je najvyšším hrdinstvom? Najvyšším hrdinstvom je dávať samých seba nepretržite a bezpodmienečne tak, aby mohol Boh naplniť Samého Seba v nás a cez nás Svojím vlastným Spôsobom. Keď sa naplní Svojím vlastným Spôsobom, znamená to, že oslobodzuje, napĺňa a robí nesmrteľným Svoju rozšírenú a zväčšenú Kozmickú Skutočnosť.


EA 68. 18. júlay 1977, 19:10 — na ceste do Connecticut Sri Chinmoy Centre.