V ľudskom svete16

V ľudskom svete sú tri veci, ktoré trvajú večne. Je to strach, úzkosť a pochybujúca a podozrievavá myseľ. Tieto tri ľudské obmedzenia musia byť napokon prekonané, ak chce ašpirant vstúpiť do božského sveta.

V božskom svete sú tri veci, ktoré budú bezpochyby trvať večne. Je to viera, odvaha a láska. Ak má ašpirant tieto tri veci, potom nepotrebuje nič iné.

Strach, starosti a pochybnosti sú nesmrteľné v negatívnom, deštruktívnom zmysle, zatiaľ čo viera, odvaha a láska reprezentujú alebo stelesňujú nesmrteľnosť v pozitívnom zmysle. Ľudské v nás jedného dňa prekoná samé seba a prijme božské v nás so všetkou jeho vierou, odvahou a láskou.


EA 66. 18. júlay 1977, 19:00 — na ceste do Connecticut Sri Chinmoy Centre.