Dva vlaky4

Dva vlaky: vlak túžby a vlak ašpirácie. Vlak túžby začína v stanici hladu ničoty a končí v stanici hladomoru sklamania. Vlak ašpirácie začína v stanici smädu po dušeplnosti a končí v stanici hostiny osvietenia.

Ak si cestujúcim vo vlaku túžby, možno vôbec nevieš, čo je pre teba dobré a čo zlé. Vstúpiš do vlaku túžby len preto, aby si trpel. Ak si cestujúcim vo vlaku ašpirácie, nemusíš vedieť, čo je pre teba dobré a čo zlé, pretože Boh Sám vyberá za teba. Takže keď vstúpiš do vlaku ašpirácie, vo vnútornom svete aj vo vonkajšom svete budeš len bohatnúť a bohatnúť. Vnútorným bohatstvom je bezdychý plač tvojho srdca. Vonkajším bohatstvom je bezsenný úsmev tvojho života.


EA 54. 17. júla 1977, 15:10 — na ceste z Jamaica, New York do Washington, D.C..