Kto je víťaz?3

Kto je víťaz? Nie ten, kto vyhrá, ale ten, kto si vytvoril radostnú jednotu s výsledkom, ktorý je skúsenosťou v podobe neúspechu alebo úspechu, cestou dopredu alebo cestou dozadu.

Kto je víťaz? Nie ten, kto vyhrá preteky, ale ten, kto miluje bezsenný a bezdychý beh s Bohom, Najvyšším Bežcom.

Kto je víťaz? Nie ten, koho slávu ospevujeme, ale ten, kto v nekonečnej miere stelesňuje Svetlo Božieho Súcitu.

Kto je víťaz? Nie ten, kto získal ohromnú slávu a meno a nahromadil veľký majetok, ale ten, kto túži len po jedinej veci: po Uspokojení Boha Jeho vlastným Spôsobom.


EA 53. 17. júla 1977, 15:05 — na ceste z Jamaica, New York do Washington, D.C..