SEN A SKUTOČNOSŤ1

Čo je sen? Sen je tvorenie. Tvorenie je buď rozdeľovanie alebo spájanie. „Rozdeľovanie“ je komplikované slovo. Keď použijeme rozdeľovanie, aby sme rozdelili skutočnosť existencie, vstúpime do sveta ega a individualizmu. Ale na druhej strane, keď ho použijeme, aby sme rozdelili prácu, úsilie, schopnosti, vtedy je skutočným požehnaním. Ak rozdeľujeme a vďaka rozdeleniu získame spoľahlivý konkrétny spôsob, ako vytvoriť jednu pravdu a jednu skutočnosť, potom je takéto rozdeľovanie dobré. Ale ak rozdeľujeme skutočnosť na časti a považujeme jednu časť za nadradenú, zatiaľ čo si ostatné neceníme alebo nevážime, potom spievame pieseň oddelenosti. Takéto rozdeľovanie končí zničením, zničením toho malého sveta, ktorý považujeme za svoj.

„Spájanie“ je tiež zložité slovo. Keď pracujeme spoločne, je to veľké požehnanie. Keď sa spolu stretávame, je to veľké požehnanie. Ale keď je to spojenie temnoty a svetla, keď je to spojenie túžob a ašpirácie, potom je to žalostná chyba. Život ašpirácie sa nesmie spájať so životom túžob. Ak sa má s niečím spájať, musí sa vždy spájať so životom odriekania – zrieknutia sa zbytočného vlastníctva, vecí, ktoré nie sú božské, osvecujúce a dokonalé.

Musíme začať svoju cestu so životom ašpirácie. Ale potom príde doba, keď pocítime, že náš život ašpirácie značne rozkvitol a je pripravený vstúpiť do života túžob a premeniť ho. Život ašpirácie musí byť mostom medzi životom túžob a životom realizácie. Život ašpirácie hľadajúceho vstúpi do života túžob, aby ho okamžite a úplne premenil. Život realizácie hľadajúceho vstúpi do sveta ašpirácie, aby ho zdokonalil a prejavil Absolútneho Najvyššieho.

Každý sen je tvorením. Každé tvorenie je buď vedomou ašpiráciou, alebo nevedomou ašpiráciou. Naša ašpirácia vstupuje do života túžob, do mladšieho brata, a pomáha mu umyť jeho telo, očistiť jeho myseľ a osvietiť jeho pozemskú existenciu. Každá štipka ašpirácie tiež urýchľuje príchod realizácie. Naša ašpirácia vstupuje do života realizácie alebo vnáša život realizácie do života ašpirácie, aby urobila život ašpirácie úplne dokonalým pre prebudenie našej fyzickej skutočnosti a pre rozkvitnutie skutočnosti našej duše, ktorá je vo vnútri nás a pre nás.

Božským snom je Božie tvorenie vo vnútornom svete. Z vnútorného sveta ašpirácie vstupujeme do sveta realizácie. Tvorenie a sen, ašpirácia a realizácia – všetci patria do tej istej rodiny. Ak si dokážeme uvedomiť jedno, potom automaticky môžeme mať ostatné tri, pretože náš sen je napokon skrytou skutočnosťou a skrytá skutočnosť nezostane skrytá navždy. Prečisťuje našu myseľ. Ponúka dynamiku nášmu vitálu a vnútorné prebudenie našej fyzickej skutočnosti.

Život nie je nič iné ako Boží Sen, a tento Sen je bez zrodenia a bez smrti. Boh napĺňa tento nezrodený a nesmrteľný Sen cez Svoju všetko objímajúcu a všetko napĺňajúcu skutočnosť: človeka.

Klaniam sa snu, pretože je sladký a čistý. Klaniam sa skutočnosti, pretože má v sebe nielen možnosť a schopnosť, ale má tiež nevyhnutnosť v nekonečnej miere. Klaniam sa ašpirácii, pretože nás vo svojej nesmiernej existencii miluje. Ale milujem realizáciu, pretože realizácia je jediná vec, ktorú potrebujem, aby som urobil svojho vnútorného Kormidelníka neustále a nanajvýš šťastným.


  1. EA 4. 2. júla 1977, 15:50 — Bethpage State Park, Long Island, New York.