PREDSTAVIVOSŤ1

Predstavivosť, ó, predstavivosť! Ako používam svoju predstavivosť? Používam svoju predstavivosť, aby som zabudol na svoje minulé zlyhania. Používam svoju predstavivosť, aby som čelil svojim súčasným výzvam. Používam svoju predstavivosť, aby som privítal svoj budúci úsvit. Používam svoju predstavivosť, aby som sa dotkol Súcitných Nôh môjho Pána. Používam svoju predstavivosť, aby som sa zhlboka napil Nektáru Srdca môjho Pána. Používam svoju predstavivosť, aby som uvidel Oko Vízie môjho Pána. Používam svoju predstavivosť, aby som objal Ruky Istoty môjho Pána. Používam svoju predstavivosť, aby som sa stal presným prototypom Nebeskej Krásy môjho Pána. Používam svoju predstavivosť, aby som sa spolupodieľal na pozemskej zodpovednosti môjho Pána. Čo je moja predstavivosť? Moja predstavivosť je predzvesťou stromu mojej ašpirácie. Čo je moja ašpirácia? Moja ašpirácia je staviteľom paláca mojej realizácie. Čo je moja realizácia? Moja realizácia je piesňou jednoty môjho Pána a mňa.


  1. EA 16. 8. júla 1977, 7:35 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.