USMIEVAJTE SA, MILUJTE A PRIJMITE1

Usmievajte sa, moji priatelia, moji dušeplní priatelia, usmievajte sa. Usmievajme sa. Pravda, tento náš svet je plný utrpenia a neznesiteľných bolestí, ale neexistuje dôvod, prečo by sme sa nemali usmievať. Musíme sa usmievať, aby sme zbavili svet jeho bremena utrpenia. Musíme sa usmievať, aby sme zmenšili jeho nevýslovné bolesti.

Milujte, moji priatelia, moji dušeplní priatelia, milujte. Milujme. Pravda, tento náš svet je plný nenávisti a nedôvery, ale neexistuje dôvod, prečo by sme nemali milovať a prečo by sme nemali veriť. Musíme milovať a veriť, aby sme vyprázdnili more nenávisti. Musíme milovať a veriť, aby sme rozbili skaly a štíty hory nedôvery.

Prijmite, moji priatelia, moji dušeplní priatelia, prijmite. Prijmime. Pravda, tento náš svet nás oklamal a zradil. No aj napriek tomu musíme prijať svet, pretože je našou svätou povinnosťou zmeniť tvár sveta. Pokiaľ neprijmeme svet, nikdy ho nebudeme môcť premeniť. Preto musíme prijať tento svet za svoj vlastný, úplne vlastný, kvôli jeho premene.

Nakoniec sa nesmieme zabúdať usmievať na svojho Milovaného Najvyššieho, milovať svojho Milovaného Najvyššieho a prijať svojho Milovaného Najvyššieho, pretože On patrí našej Večnosti a my patríme Jeho Večnosti.

Budeme sa na svojho Milovaného Najvyššieho usmievať práve preto, že je božsky veľký. Budeme svojho Milovaného Najvyššieho milovať práve preto, že je nanajvýš dobrý. Prijmeme svojho Milovaného Najvyššieho práve preto, že sme vybranými nástrojmi Jeho Večnosti. Aby sme Ho potešili Jeho vlastným Spôsobom a naplnili Ho Jeho vlastným Spôsobom – preto sme všetci uzreli svetlo dňa. On je náš Zdroj. V Ňom vidíme, v Ňom cítime a v Ňom napĺňame smer svojej cesty.

Usmievajte sa, milujte a prijmite. Tento náš svet je nepochybne obrazom nášho Milovaného Najvyššieho, hoci má ďaleko od dokonalosti. Ale príde doba, keď budeme schopní radikálne zmeniť tvár tohto sveta a premeniť ho na Skutočnosť Dokonalosti.

Usmievajme sa na Boha, milujme Ho a prijmime Ho, pretože On je všade len pre nás, bezvýhradne pre nás.


  1. EA 15. 7. júla 1977, 21:15 p.m. — Caldwell College, Caldwell, New Jersey.