Askéza14

„Môj Pane Najvyšší, tak veľa som od mnohých ľudí počul o askéze. Osvieť ma. Chcel by som počuť od Teba, z Tvojich Úst, čo askéza skutočne znamená. Je askéza druh mučenia seba samého, alebo je askéza druh prísnej sebadisciplíny?“

„Ó, hľadajúci, disciplína a askéza sú dve odlišné veci. Sú ako severný a južný pól. Praktizuješ disciplínu, aby si odvrátil útoky pokušenia. Praktizuješ disciplínu, aby k tebe prišiel svet bezprostrednej budúcnosti so svojimi darmi: šťastím a mierom mysle. Tieto dva dary sú nanajvýš dôležité. Aj počas praktizovania disciplíny získavaš nesmiernu radosť, a výsledkom disciplíny je tiež radosť a dosiahnutie, naozajstné dosiahnutie.

Ale askéza je sebatrýznenie. Trýzniš sa a myslíš si, že Ma tým veľmi potešíš. Ale táto predstava je absurdná. Som samá Láska. To, čo potrebuješ mať, aby si Ma dosiahol, je tiež láska.

Prečo chceš ísť cestou askézy? Máš telo, vitál, myseľ a srdce. Toto sú členovia tvojej najbližšej rodiny a ty si ich prijal. Nie je už toto forma sebatrýznenia, že znášaš svoje letargické telo, svoj agresívny vitál, svoju pochybujúcu myseľ a svoje nečisté srdce? Ak máš tak veľmi rád askézu, mal by si vedieť, že už robíš najťažšší druh askézy tým, že máš trpezlivosť so svojím nemožným telom, vitálom, mysľou a srdcom. Nepotrebuješ už žiadnu ďalšiu askézu.

Len choď cestou disciplíny. Z disciplíny získaš pokoj mysle a v tomto pokoji mysle pre teba uchovám všetko: mier, lásku, svetlo a blaženosť v hojnej miere. Ak máš rád askézu, potom by som rád povedal, aby si sa stránil jedla nevedomosti. Askéza nie je a nemôže byť dosiahnutím žiadneho hľadajúceho. Disciplína je a vždy musí byť dosiahnutím hľadajúceho v tebe a v každom. Disciplína je tvojím neustálym otváraním, neustálou vnímavosťou k vyššiemu svetlu. Pomocou disciplíny musíš cítiť, že vzývaš vyššie svetlo. Keď sa venuješ športu, keď spievaš, keď robíš čokoľvek, vždy cíť, že vnášaš disciplínu do fyzického vedomia, vitálneho vedomia, mentálneho vedomia a psychického vedomia. Vďaka tejto disciplíne napokon nielen dorazíš do Cieľa Dokonalosti, ale staneš sa Cieľom samotným.

Každá správne riadená myšlienka, každý správne vykonaný čin je disciplínou. Všetko, čo pre teba mám, ó, hľadajúci, je v disciplíne. Láska, Mier, Svetlo a Blaženosť v nekonečnej miere: všetko toto pre teba uchovávam vo vnútri disciplíny. Pre teba je cesta disciplíny, nikdy nie cesta askézy ani sebazapierania.


EA 14. 7. júla 1977, 7:15 a.m. — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.