Moji celoživotní priatelia17

Jednoduchosť je moja celoživotná priateľka. Moja priateľka jednoduchosť zoťala strom mojej túžby.

Úprimnosť je moja celoživotná priateľka. Moja priateľka úprimnosť pretrhla reťaz môjho previnilého svedomia.

Čistota je moja celoživotná priateľka. Moja priateľka čistota mi tajne povedala, že láska je jedinou silou, osvecujúcou silou, napĺňajúcou silou, najvyššou silou.

Božskosť je moja celoživotná priateľka. Moja priateľka božskosť ma učí, ako žiť stále vo vnútri Zdroja a ako žiť len pre Zdroj, večný Zdroj.

Nesmrteľnosť je moja celoživotná priateľka. Moja priateľka Nesmrteľnosť mi hovorí, že vnútorný plač môjho srdca je jedinou nesmrteľnou vecou tu na zemi a úsmev mojej duše je jedinou nesmrteľnou vecou tam v Nebi.

Môj Milovaný Najvyšší je môj celoživotný Priateľ. Môj Priateľ, môj Milovaný Najvyšší, mi hovorí, že Jeho Milosť je mojou jedinou záchranou tu na zemi a Jeho Tvár je mojím jediným uspokojením tam v Nebi.

Ó, moji priatelia, jednoduchosť, úprimnosť, čistota, božskosť, Nesmrteľnosť a Milovaný Najvyšší, každému z vás ponúkam svoje vlastné vďačné srdce Večnosti, svoj vlastný zdroj jednoty Nekonečnosti a svoju vlastnú dokonalú blaženosť Nesmrteľnosti.


EA 17. 8. júla 1977, 12:35 — Dag Hammarskjold Auditorium, United Nations, New York.