Otázka: Keď sa staneme tvojimi žiakmi, potrebujeme strážneho anjela? Zostávajú s nami naďalej?

Sri Chinmoy: Keď sa raz stanete žiakmi duchovného Majstra, nepotrebujete nikoho okrem Najvyššieho vo vnútri tohto Majstra. Nepotrebujete nikoho. Nepotrebujete anjelov, nepotrebujete osobné božstvá. Nepotrebujete Gabriela. Predtým, ako som vstúpil do vášho života, všetci ste mali strážnych anjelov. Keď som vstúpil do vášho života, všetci odišli. Neboli už viac potrební. Ak chcú pomôcť bez vytvárania problémov, potom môžete prijať ich pomoc. Ale ich pomoc musí byť bezpodmienečná. Veľmi často je ich pomoc podmienená. Potom, keď chcete ísť ďalej ako oni, alebo keď ich chcete prekonať, začnú problémy. Napokon však musíte ísť ďalej, za svet anjelov. Vtedy uvidíte, ako sa vás pokúšajú zadržiavať. Osobné božstvá to často robia. Pomáhajú, pomáhajú, pomáhajú a sýtia vás. Potom, keď chcete ísť ďalej ako oni, pokúsia sa vám podrezať hrdlo. Ale ak ste dosť silní, potom pôjdete ďalej ako oni.