Rozhovory s Majstrom

Návrat na bsah

Prvá časť: Svet víl

Svet víl: Narodeninový rozhovor

Ráno 31. marca 1974, keď mala R. narodeniny, sa Sri Chinmoy koncentroval jej tretie oko a povedal, že jej v tento deň umožní vidieť vílu. Nasledujúci rozhovor sa udial v to ráno po nedeľnej rannej meditácii v Majstrovom dome. Priviedol som sem tri víly. Po celý čas sa hrajú v dome a robia všelijaké veci. Povedal som im, aby ti dovolili vidieť ich počas dňa alebo v noci. Poslúchnu ma. Nemusíš nič robiť. Dávam ti vnímavosť, aby si ich mohla dnes vidieť. Neverím na dary a podobné veci, ale dnes ti dávam dar. Dnes aj ostatní môžu vidieť svet víl. Ale ak ho neuvidíte, čo môžem robiť? Nemôžem vás prinútiť, aby ste boli vnímaví. Práve teraz vidím pred sebou tri víly, ktoré sa hrajú a skáču blízko tvojho ľavého ramena. Ponechal som ti otvorené tretie oko, lenže otvorenie tretieho oka u teba a u mňa je trochu odlišné. Boh je veľmi, veľmi zlý. Trvá tak dlho, kým Ho realizujeme a hovorí, že je nám veľmi blízky, veľmi drahý. Hovorí nám všetko možné, ale keď ide o realizáciu Boha, zatvára pred nami dvere. Nedovolí nám dokonca vidieť ani vílu! (smiech)

Otázka: Ako vieš, že to, čo vidíš, je skutočne víla a nie tvoja halucinácia?

Sri Chinmoy: Ak ťa práve teraz vidím, je to moja predstavivosť? Je to také živé. Svet víl, ako aj ako iné svety, je tiež skutočný. Buď môžeš do týchto svetov vstúpiť, alebo tieto svety môžu vstúpiť do teba. Až potom budú pre teba tieto svety skutočné. Hovorím, že som sa narodil v Indii, a že také miesto existuje. Tvoja myseľ tomu bude do určitej miery veriť, pretože si sa o Indii učila v škole. Ale aby sa pre teba India stala naozaj skutočnou, musíš ju vidieť. Aj svet víl môžeme naozaj vidieť. Ale bohužiaľ, moji žiaci nie sú požehnaní touto schopnosťou. Nie je vôbec nevyhnutné použiť tretie oko. Ak dokážete mať detské vedomie, vedomie trojročného dieťaťa, potom môžete svet víl ľahko vidieť. Pretože tento svet je svet detí, nie je to svet veľkých a dospelých. Takže môžeš použiť buď tretie oko, alebo svoju nevinnosť a jednoduchosť, aby si videla svet víl. Ak dokážeš zostať v mojom vedomí čo i len na dve minúty, určite ho tiež uvidíš. Takže to nie je mentálna halucinácia. Svet víl je skutočnosť.

Otázka: Je pre mladších žiakov ľahšie vidieť víly?

Sri Chinmoy: Kde sú tí mladší? Vy všetci ste dospelí ľudia. Vaša myseľ pracuje veľmi, veľmi usilovne. Nikto tu nie je v detskom vedomí. Všetci sa snažíte pracovať mysľou. Inak by ste počas niekoľkých minút uvideli svet víl.

Je to len nedostatok vnímavosti. Jednému žiakovi som dával na jeho narodeniny požehnanie. Snažil som sa sedem rokov, ale nič, nemal žiadnu vnímavosť. Ak vnímavosť neprichádza aspoň na jeho narodeniny, potom, ó, Bože, čo mám robiť? Takže som musel použiť silu. Potom po šiestich alebo siedmich minútach som bol schopný dať mu to, čo som mu skutočne chcel dať. Ale používať silu je veľmi zlé. Ak nechávate dvere svojho srdca zatvorené, ak nechávate zatvorené všetky okná a dvere, ako potom vstúpi slnečné svetlo? Pre slnečné svetlo je prirodzené, aby do nás vstúpilo, ale ak sú okná zatvorené, potom slnečné svetlo nemôže vstúpiť. Avšak slnečné svetlo je veľmi mocné a istým spôsobom vstúpi. Môžete použiť silu, ale to je veľmi zlé. Niekedy to môže tomu človeku ublížiť.

Otázka: Keď uvidíme vílu, budeme potom presvedčení, že svet víl existuje?

Sri Chinmoy: Naším problémom je, že ak niečo nevidíme každý deň, potom nie sme o tom presvedčení. Ak vidíme niečo raz, vysvetľujeme si to len ako predstavivosť. Musíme niečo vidieť dvadsaťkrát, až potom bude naša myseľ presvedčená, že niečo existuje alebo neexistuje. Inak si pomyslíme: „Ako to, že keď niečo skutočne existuje, nevidím to okamžite? Ak to existuje už štyridsať rokov, čo som doteraz robil? Už by som to bol videl.” Ak vidíme niečo len raz, stále môžeme odmietať hodnovernosť toho, čo sme videli. Naším problémom je myseľ. Len keď vidíme niečo dvadsaťkrát, cítime, že je to skutočné. Keď niečo vidíme po prvýkrát, cítime, že je to len halucinácia, pretože iní to nevideli. Ale ak mám mango, nezáleží na tom, či mi ostatní veria alebo nie. Je to ich problém. Mal som mango a zjedol som ho. Je v mojom vnútri. Kde je dôkaz? Dôkaz je v mojom vnútri. Je v jeho chuti. Je v mojej spokojnosti. Skutočný dôkaz je v mojej spokojnosti, nie v tvojej spokojnosti, ale v mojej.

Otázka: Aký majú víly jazyk? Hovoria ako my?

Sri Chinmoy: Nie, ich jazyku nebudete rozumieť, ale môžete ho počuť subtílnym uchom. Môžete mu porozumieť aj tretím okom. Veľakrát tretie oko zachytí ich hlas omnoho skôr než ucho. Nie je to jazyk, ktorý má slová. Jazyk, ktorý používajú, je svetlo. Odkaz je vo svetle. Môžu spievať a robiť všetko pomocou svetla.

Otázka: Y raz videla vílu.

Y: Nemyslím si, že to bola skutočne víla. Bolo to v starom Centre v Connecticute. Dole v obývacej izbe, keď ste sa pozerali na oltár, po pravej strane bola komoda. Myslím, že na vrchu tej komody bola soška Guruovej hlavy. Bola asi meter vysoká. Sedela som v predizbe, nevidela som na samotný oltár, pretože som bola príliš na boku. Pozerala som sa na komodu, možno som bola čiastočne vo svete spánku alebo nie v celkom bdelom vedomí, keď som uvidela niečo veľmi malé. Vyzeralo to ako dievča v dlhých šatách. Môj okamžitý pocit bol, že to nie je nikto veľmi dôležitý, len nejaká malá bytosť, ktorá sa prišla pozrieť, čo sa tu deje. Moja myseľ však okamžite vyšla do popredia a povedala niečo také ako: „Je to anjel?" A vtedy tá bytosť zmizla.

Sri Chinmoy: Z najvyššieho hľadiska nie je vôbec podstatné vidieť víly. Vôbec nie. Musíte si uvedomiť, že svet víl je svet, ktorý nemôže byť vyšší ako tento svet. Nie. V tomto svete realizujete Boha. Nielenže Ho v tomto svete realizujete, ale skutočne sa stanete Bohom. To je Boží Sen. Pozrite sa na vílu. Je presne ako dieťa! Porovnajte schopnosti víly so svojimi schopnosťami, keď sa celkom rozvinú. Dokonca ani vaše súčasné dosiahnutia nemôžu byť menšie než dosiahnutia sveta víl, nehovoriac o vašich budúcich schopnostiach odteraz za sto alebo tisíc rokov. Svet víl je jemný, sladký detský svet. Je to ako keď sa deti hrajú v záhrade. Máte z toho radosť. Ale keď myslíte na schopnosti detí, sú veľmi obmedzené. Ich schopnosťou je dávať nám radosť. Pohybujú sa sem a tam, hrajú sa, tancujú, spievajú, a to nám dáva radosť. Ale keď ide o naozajstný výsledok alebo dosiahnutie, to je už iná vec.

Takže, v tvojom prípade to, čo si videla, bola víla a nie anjel. Keby si videla anjela, tvoja myseľ by ti nepovedala, že to nie je nič dôležité. Anjel je rozhodne veľmi dôležitý. Avšak vidieť anjela nie je nekonečne dôležité. Nie, vôbec nie. No ak ide o schopnosti, existuje ohromný rozdiel medzi vílou a anjelom. Anjeli môžu robiť mnoho vecí. V Biblii robia všemožné zázraky. Tie príbehy sú pravdivé. Víly nedokážu robiť tieto veci. Sú to deti. Víly ti môžu dať radosť, môžu ti dať inšpiráciu, môžu ti dať nadšenie a nechať ťa pocítiť, že si dieťa.

To, čo si teda videla, nebol anjel. Ale mala si pravdu, keď si hovorila o nepoužívaní mysle. Keď budeš jesť mango a tvoja myseľ vyjde do popredia, povie ti: „Napokon, jesť mango nie je také dôležité." Potom nebudeš schopná cítiť chuť, ktorú mango predstavuje. Ak budeš niečo jesť a povieš: „Nie je to dôležité," potom akúkoľvek chuť alebo schopnosť daná potravina má, nezískaš ju. Ak niečo robíš, ak niečo cítiš alebo sa pokúšaš niečo dosiahnuť a povieš si vtedy: „Nie je to také dôležité," potom nezískaš úplnú schopnosť alebo bohatstvo tej konkrétnej veci. Dokonca aj keby schopnosť, ktorú tá vec má, bola dychtivá k tebe prísť, ani tak ju nezískaš.

Povedzme, že ti s najväčšou láskou dávam kvet. Dávam ti kvet, ale mám omnoho viac než len kvet. Dnes ti dávam kvet, aby som videl, akú máš ku mne oddanosť. Ak ho prijmeš s najväčšou radosťou, potom zajtra dostaneš niečo viac, pretože to, čo som ti chcel dať, si si vzala s najväčšou radosťou, vďačnosťou, láskou a blaženosťou. Prišiel som k tebe v podobe kvetu a ty si ma prijala. Zajtra k tebe prídem v podobe leva. Ak ma neprijmeš v podobe kvetu, potom budem váhať, či mám k tebe prísť v podobe niečoho omnoho významnejšieho.

Otázka: Čo robia víly?

Sri Chinmoy: Víly dávajú radosť, vnútornú i vonkajšiu radosť. Prostredníctvom snov dávajú milým, nevinným ľuďom radosť. Niekedy počas meditácie tancujú naokolo. V obmedzenej miere dokážu plniť priania. Sú vždy šťastné. Nevytvárajú žiadne problémy. Sú do určitej miery božské. Máme žiakov, ktorých majú víly veľmi rady.

Otázka: Sú víly veľmi maličké?

Sri Chinmoy: Pokiaľ ide o veľkosť, sú malé a veľmi ľahké – ako deti. V Indii som videl víly vysoké len pol metra. Môžu byť mužské aj ženské.

Otázka: Sú víly roztomilé?

Sri Chinmoy: Niektoré vyzerajú roztomilo, ale niekedy vyzerajú neupravene. Práve teraz vidím svojím tretím okom nejaké víly, ktoré nie sú krásne. Máme ich radi, pretože sú ako roztomilé deti. Je jedno, čo majú deti oblečené, čo povedia alebo urobia, máme ich radi. Občas sa víly obliekajú tak, že vyzerajú dosť neupravene a nečisto. Samozrejme, cítime to len vtedy, keď ich pozorujeme a posudzujeme svojím čistým srdcom. Keď uvidíme anjela, celá naša bytosť bude plávať v mori blaženosti. Ale ak uvidíme vílu, možno získame celkom iný zážitok. Niekedy sú víly dosť nepokojné a – tak ako ľudské bytosti – sa zvyknú hádať, bojovať a používať nebožské spôsoby. Nevinného človeka môže z toho pri ich pozorovaní rozbolieť hlava. Na druhej strane, mnoho víl je dobrých, ako dobré ľudské bytosti. Tieto víly dávajú ľudskému pozorovateľovi nesmiernu radosť.

Otázka: Čo majú oblečené?

Sri Chinmoy: Víly majú obyčajne rady veľa farieb. Majú rady krikľavé oblečenie, všetky možné farby: zelenú, červenú, čiernu. Ale anjeli nemajú radi krikľavé farby. Majú radi subtílne, éterické, jemné farby. Ich krása je veľmi éterická, jednoduchá a žiarivá. Ak uvidíte anjela, budete skutočne niečo cítiť. Ale ak uvidíte vílu, bude to, ako keby ste stretli dieťa.

Otázka: Vidíš často víly?

Sri Chinmoy: Pred niekoľkými dňami sme na ceste z Washingtonu D.C. zastavili na čerpacej stanici, aby sme si kúpili čokoládu. Bol som vonku mimo auta. Dvaja mladí Američania vyšli von. Nanajvýš pohŕdavo sa na mňa pozerali, ale ja som sa na nich usmieval. Jeden bol zlá víla muž a druhý bol dobrá víla. Dobrý a zlý spolu. Ak by ma ten dobrý stretol sám, možno by jeho reakcia bola iná. Ale pretože bol spolu s tým zlým, obaja sa na mňa pozerali s pohŕdaním.

Otázka: Majú víly rôzne inkarnácie alebo len existujú?

Sri Chinmoy: Vo svete, v ktorom žijú víly, neexistuje proces evolúcie. Preto sa víly nevyvíjajú, nemôžu sa rozvíjať a necítia potrebu prichádzať na svet v rôznych inkarnáciách. Na druhej strane, víly nezomierajú. Ak sa chcú rozplynúť a ukončiť svoj vílí život, môžu tak urobiť.

Otázka: Mohla by ísť ľudská duša do sveta víl alebo sa stať anjelom?

Sri Chinmoy: Vo veľmi vzácnych prípadoch môže. Každé pravidlo pripúšťa výnimky. Inak je to obyčajne práve naopak. Z vílieho sveta si víly vezmú ľudskú inkarnáciu, pretože vidia obmedzenia svojho vlastného sveta. Ale toto je tiež ojedinelé. Víly alebo anjeli vidia, že ľudia majú väčšiu kapacitu, pretože sa môžu modliť, môžu meditovať, môžu realizovať Boha.

Jedna z vnučiek našej žiačky v Puerto Ricu bola krásna víla. Keď zomrela, vrátila sa do sveta víl. Víly prichádzajú na ľudský svet a myslia si, že zmenia svoj osud. Ale obvykle sa im tu nepáči, preto sa vracajú späť do vílieho sveta, kde sú opäť šťastné.

Otázka: Uvedomujú si víly existenciu Boha?

Sri Chinmoy: Áno. Len sa nesnažia o jednotu s Bohom vedome ako ľudské bytosti, ktoré chcú realizovať Boha. Sú šťastné s tým, čo majú a čím sú. Nie je pre nich nevyhnutné realizovať Boha.

Otázka: Kde žijú víly?

Sri Chinmoy: Nežijú na fyzickej úrovni. Majú svoju vlastnú krajinu.

Otázka: Ak majú víly svoju vlastný svet, prečo sem prišli?

Sri Chinmoy: Pretože som ich pozval. (smiech)

Otázka: Guru, prečo prichádzajú na tento svet pri iných príležitostiach?

Sri Chinmoy: Páči sa im to. Chceš povedať, že ty nerada navštevuješ iné miesta? Nemáš na to vždy prostriedky, ale ak by ti ich niekto zabezpečil, išla by si. Povedzme, že nemáš peniaze, ale niekto ti povie: „Dám ti peniaze, poď." Potom by si s tou osobou išla. Nie si zvedavá, ako vyzerajú iné časti sveta? Víly sú tiež zvedavé. Ale potrebujú nesmiernu čistotu. Ináč nebudú schopné zostať na novom mieste. Preto im zabezpečím v novom prostredí čistotu, aby mohli prísť a zostať. Inak by zomreli. To, čo ich tu drží, je moja čistota. Ale to je len na dnes. Potom ich vezmem bezpečne naspäť.

Otázka: Ako ďaleko je ich svet?

Sri Chinmoy: Dosť ďaleko. Ale je to vnútorný svet. Vzdialenosť tu nie je záležitosťou výšky. Nachádza sa v srdci, v univerzálnom Srdci.

Otázka: Musíme aj anjelom poskytnúť špeciálnu čistotu, aby mohli fungovať na Zemi?

Sri Chinmoy: Anjeli sa netešia, keď sme nečistí, ale sú schopní pôsobiť vo vnútri našich nečistôt. Ale víly to nedokážu. Zvyčajne umierajú. Sú ako čerstvé kvetiny.

Otázka: Niekedy majú deti kamarátov, ktorých si len predstavujú. Sú to víly?

Sri Chinmoy: Matka im povie, že majú kamaráta. Majú takú vieru vo svoju matku, takže kto vie? Deti sú plné predstavivosti. Y sa zmienila o zážitku, ktorý mala ako dieťa – vo sne sa jej zjavila bohyňa. V prípade Y to bola grécka bohyňa Aténa. Táto bohyňa s ňou má určité spojenie. Bytosť Atény ju navštívila pred šiestimi alebo siedmimi mesiacmi. Neviem, kedy sa to udialo – keď bola dieťa alebo len nedávno pred šiestimi alebo siedmimi mesiacmi – ale táto bytosť najprv prišla ku mne pre požehnanie.

Otázka: Prečo prichádzajú?

Sri Chinmoy: Pretože majú toho človeka radi. Existuje medzi nimi vnútorné spojenie. Je niekoľko stoviek ľudí, ktorých majú radi. Je to ako keď navštevujeme starých priateľov. Koľko bytostí sa len tak pohybuje naokolo! Nemajú čo robiť.

Otázka: Keď nás navštívia, čo robia? Rozprávajú sa s nami?

Sri Chinmoy: Niekedy ťa požehnajú alebo sa s tebou rozprávajú. Robia to z dobrej vôle. Keď ťa navštívia, možno pocítiš výsledok až o niekoľko dní neskôr, ale niečo získaš. Keď vás navštevujem vo sne, nikdy ma nevidíte. Len X mi to presne opísal.

Otázka: Ako môžeme vzývať anjela?

Sri Chinmoy: Tak ako vzývate Najvyššieho. Keď vidíte anjela, naozaj niečo cítite. Všetko sa zmení na niekoľko minút alebo na niekoľko dní. Vaše vedomie sa zmení, ako keby prúdilo. Je to veľmi krásne.

Otázka: Máš žiakov, ktorí sú anjelmi?

Sri Chinmoy: V prvom rade teba. Ty si prvým anjelom a absolútne druhým anjelom je B. Tretím je C. To sú všetko, všetko, všetko, všetko anjeli. Keď ti matka rozpráva o svojich deťoch, máš pocit, že to samí anjeli. Je to vďaka jej láske k nim. Všetci sme anjelmi, ak naozaj vedieme lepší život.

Otázka: Môžeme vidieť strážnych anjelov?

Sri Chinmoy: Môžete ich ľahko vidieť. Vy ich nazývate strážnymi anjelmi, v Indii im hovoríme osobné božstvá. Ale schopnosti anjelov sú tiež veľmi obmedzené. Anjel má omnoho väčšie schopnosti ako víla, no stále sú obmedzené.

Otázka: Keď sa staneme tvojimi žiakmi, potrebujeme strážneho anjela? Zostávajú s nami naďalej?

Sri Chinmoy: Keď sa raz stanete žiakmi duchovného Majstra, nepotrebujete nikoho okrem Najvyššieho vo vnútri tohto Majstra. Nepotrebujete nikoho. Nepotrebujete anjelov, nepotrebujete osobné božstvá. Nepotrebujete Gabriela. Predtým, ako som vstúpil do vášho života, všetci ste mali strážnych anjelov. Keď som vstúpil do vášho života, všetci odišli. Neboli už viac potrební. Ak chcú pomôcť bez vytvárania problémov, potom môžete prijať ich pomoc. Ale ich pomoc musí byť bezpodmienečná. Veľmi často je ich pomoc podmienená. Potom, keď chcete ísť ďalej ako oni, alebo keď ich chcete prekonať, začnú problémy. Napokon však musíte ísť ďalej, za svet anjelov. Vtedy uvidíte, ako sa vás pokúšajú zadržiavať. Osobné božstvá to často robia. Pomáhajú, pomáhajú, pomáhajú a sýtia vás. Potom, keď chcete ísť ďalej ako oni, pokúsia sa vám podrezať hrdlo. Ale ak ste dosť silní, potom pôjdete ďalej ako oni.

Otázka: Sú anjeli veľkí?

Sri Chinmoy: Nie sú väčší ako ľudské bytosti. Niektorí sú vysokí, iní sú malí. Ale v subtílnom tele môžu mať anjeli meter osemdesiat alebo tri metre. Detskí anjeli sú obyčajne vysokí asi meter. Detskí anjeli sú veľmi roztomilí. Väčšinou vyrastú. Anjeli vo svojej prirodzenosti nie sú tuční a sú vždy krásni. Archanjeli sú z hľadiska duchovnosti dôležitejší, pretože niektorí z nich vstupujú do oblasti tvorenia a prejavenia.

Otázka: Sú všetci anjeli mužskí?

Sri Chinmoy: Anjeli môžu byť mužskí alebo ženskí. Ženskí anjeli sú dynamickejší ako mužskí anjeli. Ženský aspekt je vždy dynamickejší.

Otázka: Neviem, čomu všetkému z tohoto môžem veriť, Guru.

Sri Chinmoy: Najdrahšie dieťa, ži v srdci. Je veľa vecí, ktoré oko vidí, ale pokým ich srdce tiež necíti, nebudú mať žiadnu hodnotu. Oči niečo uvidia. Ak sa ale s danou vecou srdce nestotožní, okamžite ju odmietneme. Kto hovorí, že ak niečo vidíme na vlastné oči, budeme potom veriť? Nie, nie, nie! Na vlastné oči vidíme veľa vecí, ale ak sa s nimi nestotožní naše srdce, okamžite ich odmietneme. Pokým sa srdce nestotožní s určitou realitou, nezáleží na tom, koľkokrát to vidíme na vlastné oči, okamžite to odmietneme. Cítime: „Nemôže to byť pravda. Ak by to bolo niečo iné, iného tvaru alebo inej farby, potom by to bolo pravdivé." Takto to cítime.

Otázka: Keď si niečo predstavujeme, je to mentálny proces?

Sri Chinmoy: Predstavivosť nie je mentálna halucinácia. Halucinácie pochádzajú z úrovne podvedomia. Táto úroveň podvedomia môže byť v mysli, môže byť vo vitáli alebo môže byť v hrubom fyzickom. Ale keď si predstavujete, skutočnosť tam už existuje. Keby neexistovala predstavivosť, neboli by žiadne vedecké objavy. Predstavivosť samotná je realita, ale musíte byť v prúde predstavivosti.

Svet predstavivosti existuje. Buď do tohto sveta vstúpite alebo dovolíte tomuto svetu, aby vstúpil do vás. Niektorí ľudia sedia a snažia sa predstaviť si toľko vecí. Avšak po celý čas používajú myseľ. To nie je predstavivosť. Urobte sa len vnímavými a potom jednoducho lietajte a lietajte. Ale nemyslite na to, že pôjdete na sever, na juh, na východ alebo na západ. Cíťte, že ste v lietadle a že ste práve vzlietli. Potom vezmite lietadlo hocijakým smerom. Nehovorte si: „Ak pôjdeme na sever, potom lietadlo havaruje." Len sa vhoďte do prúdu určitej reality. Cíťte, že je tu prúd, ktorý plynie ako rieka a len sa doň vhoďte. To je skutočná predstavivosť. Vo falošnej predstavivosti sa po celý čas ohraničujete. „Ak si to budem predstavovať takto, potom ma svet bude oceňovať, obdivovať." To je falošná predstavivosť. Ak sa len vhodíte do prúdu, potom to bude úprimná predstavivosť.

Predstavivosť a tvorenie nemôžu byť od seba oddelené, ale musíte si uvedomiť rozdiel medzi pravou a falošnou predstavivosťou. Pravá predstavivosť je neustály prúd. Prúdi, prúdi a vy si z neho môžete vziať, koľko len chcete. Ale falošná predstavivosť je, keď sa snažíte niečo uchopiť a tvarovať to svojím vlastným spôsobom.

Otázka: Aký je vzťah medzi Božou predstavivosťou a Božou realizáciou?

Sri Chinmoy: V Božom prípade sa predstavivosť, realizácia a manifestácia nachádzajú spolu. V našom prípade, keď si niečo predstavujeme, môže to trvať veľa rokov alebo dokonca inkarnácií, aby sa daná vec stala realitou. V Jeho prípade to tak nie je.

Otázka: Aký je rozdiel medzi indickými a západnými bohmi ako je Zeus?

Sri Chinmoy: Nie je medzi nimi rozdiel. Ja som Ind a ty si Američanka, ale aký je rozdiel medzi tvojím a mojím srdcom? Ak skutočne používaš srdce, nie je tu žiaden rozdiel. Ale ak nepoužívaš srdce, ak používaš myseľ, potom povieš, že sú to dve rozdielne entity. Práve preto, že ja používam srdce a vy všetci používate srdce, nachádzate sa v mojej lodi. Ale keby ste nepoužívali srdce, keby ste používali myseľ alebo vitál, potom vám hovorím, že by sme neboli spolu.

Druhá časť: Mágia, planéty a sny

//Nasledujúci rozhovor sa odohral počas neformálneho stretnutia v dome Sri Chinmoya 12. januára 1976.//

Otázka: Prejavujú sa démoni na fyzickej úrovni?

Sri Chinmoy: Démoni sa prejavujú na fyzickej úrovni. Niekedy tieto nebožské sily napadnú našich žiakov a títo žiaci niekedy opustia Centrum. Keď vidím, že bol niekto napadnutý, použijem silu. Démoni sa potom zľaknú a ukryjú sa. Ale ja sa ich snažím vystopovať a bojovať s nimi a pomocou Milosti Najvyššieho sa ich snažím premeniť. Pretože démoni, tak ako iné nebožské stvorenia Boha, sú určení na transformáciu, nie na zničenie. Pravým účelom Božieho Stvorenia je premena, nie ničenie. Žiadny stvoriteľ nechce, aby bolo jeho stvorenie zničené. Ale Najvyšší určite chce, aby bolo Jeho stvorenie premenené, osvietené a zdokonalené.

Otázka: Majú démoni podobu?

Sri Chinmoy: Majú podobu. Ale aj keby si nevzali žiadnu podobu, dokážem vidieť ich subtílne telo.

Otázka: Sú to tie isté bytosti, ktoré kresťania nazývajú diablom?

Sri Chinmoy: Áno, sú to tie isté bytosti. Niektoré sa boja vody. Niektoré sa boja iných vecí. Dokonca aj medzi žiakmi máme absolútne deštruktívne sily. Neviem, ako s nami zostávajú. Sri Ramakrishna zvykol hovoriť: „Pozrite sa im do očí. Ak sú čo i len trochu chybné, neprijímajte ich." Ak sú oči chybné, urobili niečo absolútne hrozné, najhoršiu možnú vec. Niekoho podviedli alebo zabili. V jednom našom Centre máme dvoch alebo troch takých žiakov. Ale mojím menom je Súcit. Keď ich vidím, nepreklínam ich, ale preklínam seba. V deň, keď som ich prijímal, boli v absolútne najvyššom vedomí. Pri jednej konkrétnej osobe cítim, že keby sa mi ju podarilo zmeniť, potom by sa dobrí ľudia mohli ľahko zmeniť.

Otázka: Aký je rozdiel medzi démonom a transcendentálnym duchom?

Sri Chinmoy: Démoni sú vo vitálnom svete. Môžeme ich vidieť, pretože si berú podobu. Démoni majú subtílne fyzické telo. Môžete sa ich dotknúť a cítiť ich. Ale transcendentálny duch si nevezme podobu.

Otázka: Ako bojuješ s nepriateľskými vitálnymi bytosťami?

Sri Chinmoy: S týmito bytosťami bojujeme okultnou silou – okultnou silou, ktorú prejavíme. Nemajú fyzickú podobu, ale dokážu zničiť fyzické objekty. Bojujeme s nimi okultnou a vitálnou silou – jemnou vitálnou silou, ktorá nie je na fyzickej úrovni. Bojujeme len s energiou, a predsa ľudia dokážu počuť zvuk o niekoľko ulíc ďalej. Žiadny človek nedokáže vytvoriť takýto zvuk; len vitálne bytosti to dokážu. Tieto subtílne bytosti nemajú fyzickú podobu, ale môžu si vziať akúkoľvek podobu, ktorú chcú. Nemajú ľudský vzhľad, ale majú nejakú podobu.

Otázka: Aký je rozdiel medzi duchovnou silou a okultnou silou v skutočnom boji ? Ako sa prejavujú?

Sri Chinmoy: Keď sa pohybuje okultná sila, je ako strela. Ale duchovná sila je ako veľká vlna. Hovorím vám to tak, aby ste mali približnú predstavu, ale nie je to skutočne tak. Duchovná sila je ako dobre vycvičená armáda. Pokryje územie nepriateľa každým smerom. Ale okultná sila to neurobí. Okultná sila sa pozrie, kde je tá osoba a potom jednoducho ide a udrie. Ale ak tam tá osoba nie je, ak sa náhodou premiestnila inde, potom okultná sila nebude účinkovať, bude stratená. Okultná sila je ako šíp. Ak nedokážete zasiahnuť tú osobu, potom je koniec. Ale duchovná sila ide jedným smerom, druhým smerom; uväzní nepriateľa ako dobre vycvičená armáda.

Otázka: Majú nepriateľské sily veliteľa?

Sri Chinmoy: Majú veľa vodcov.

Otázka: Musí byť niekto veľmi veľmi veľkým duchovným Majstrom, aby bojoval proti nepriateľským silám? Alebo aj obyčajní okultisti dokážu niečo urobiť?

Sri Chinmoy: Aj okultisti to dokážu. Ale je rozdiel medzi okultnou a duchovnou silou. Okultná sila dokáže niečo urobiť okamžite. Ale keď sa to deje, môžete niečo rozbiť. Duchovnej sile to môže trvať niekoľko hodín, ale je omnoho mocnejšia. Je ako slon. Práve teraz slon spí, ale keď príde čas a slon sa zobudí, ukáže vám svoju silu. Alebo môžete povedať, že je ako ťažkí zápasníci. Prirodzene sú veľmi leniví, nepohybujú sa. Ale keď začnú zápasiť, ó, Bože, akí sú mocní! Okultná sila pracuje rýchlejšie, ale musíte byť pri nej veľmi, veľmi opatrní. Pri duchovnej sile musíte byť tiež opatrní. Ale ak duchovnú silu použijete správne, môžete si byť istí, že budete úspešní takmer na sto percent. S okultnou silou si nemôžete byť istí. Okultná sila sa môže dokonca zmeniť na vášho nepriateľa. Ako keď sa hráte s nožom, môžete sa ním porezať. Ale pri duchovnej sile sa to nikdy nestane.

Otázka: Čo sú to čarodejnice?

Sri Chinmoy: Čarodejnice sú ohromne nepriateľské, deštruktívne sily. Ak použijú čo i len trošku svojej čarodejníckej sily, ľahko môžu niekoho zničiť. Potom sa ten človek nepohne ani o centimeter. Alebo mu vezmú silu reči a nebude schopný hovoriť. V Indii ničia nosné dierky alebo uši. Každá čarodejnica má určitú deštruktívnu silu, ale nie je to vždy rovnaký druh. Ak chcú, môžu sa pozrieť na niekoho veľmi mladého, štvor- alebo päťročné dieťa, a potom je s ním koniec. Ak chcú, môžu spôsobiť dieťaťu, že už viacej nevyrastie. V cirkuse sú niektorí trpaslíci, ktorí sa nimi stali kvôli čarodejniciam.

Otázka: Boli takzvané čarodejnice zo Salemu skutočnými čarodejnicami?

Sri Chinmoy: Mnohé boli čarodejnicami. Jedného dňa som išiel do supermarketu na Manhattane. Neviete si predstaviť, čo som videl: päť čarodejníc! Navzájom sa nepoznali. Ako spozná čarodejnica inú čarodejnicu? V minulosti boli čarodejnicami a v tejto inkarnácii boli tiež absolútne nebožské.

Otázka: Používajú skutočne čary?

Sri Chinmoy: Niektoré používajú zaklínadlá. Tak ako my máme silu vôle, aj ony majú určitú silu vôle. Nemusia používať čary. V Amerike som videl veľa takých prípadov. Obyčajne pôsobia tak, že vytvárajú strach. Hypnotizujú ľudí. Mám žiačku, na ktorú zaútočilo päť nepriateľských síl. Jej matka celé roky praktizovala čiernu mágiu. Matka sa pokúsila zaútočiť na svoju dcéru, ale nepodarilo sa jej to, pretože som ju ochraňoval. Potom sa matka priznala. Týmto sa ten príbeh nekončí. Matka mala priateľku, ktorá chodila k rovnakej učiteľke čiernej mágie. Táto pani si kúpila moju knihu a uvidela moju fotku. Teraz tá pani prestala praktizovať mágiu a chce sa stať mojou žiačkou. Pred niekoľkými dňami prišla tá matka zo zvedavosti do nášho Centra, pretože je s nami jej dcéra. Matka uvidela svoju priateľku a spýtala sa jej: „Čo tu robíš?" Priateľka tejto matky sa stala skutočnou žiačkou. Možno sa tá matka zmení tiež.

Otázka: Mohla by to urobiť aj duchovne rozvinutá osoba?

Sri Chinmoy: Niekedy sa to stane. Ak si človek neuvedomuje svoje rozvinutie, potom je tu istá možnosť, že sa odovzdá zlým silám a namiesto toho, aby bol dobrým okultistom, bude nútený robiť čarodejníctvo. Niekto si môže rozvinúť pokoru, niekto ďalší si môže rozvinúť nejakú inú dobrú vlastnosť, ale ak si nerozvinie múdrosť, potom tu je nebezpečenstvo. Ak ho osloví zlý človek, môže sa k nemu pridať.

Otázka: Používajú čarodejnice naozaj odvary alebo voodoo bábky?

Sri Chinmoy: Áno, používajú. Mám osobnú skúsenosť čarodejníctva z Floridy, kde som stretol okultistu, ktorý bol odborníkom na všetky tieto nebožské veci. Tí, ktorí sa venujú čiernej mágii, majú tiež okolo seba alebo vo svojej izbe všelijaké nebožské sily. Len okultisti vidia niečo na fyzickej úrovni. Ale obyčajní ľudia môžu cítiť nesmierny nepokoj, ak sa tieto veci dejú v ich blízkosti.

Otázka: Odídu tieto sily hneď, keď títo ľudia prijmú tvoju cestu?

Sri Chinmoy: Nie je to také ľahké. Niekedy áno a niekedy nie. Ľudia k nám prichádzajú a hovoria, že sú obeťami. Sami praktizujú čiernu mágiu, ale nemajú dosť sily bojovať proti zlým silám. Jedna žena chodila a plakala, že jej manžel požiadal čarodejnicu, aby okolo nej vytvorila nebožskú silu. Neskôr potom pripustila, že sama praktizovala mágiu.

Otázka: Bola medúza netvor?

Sri Chinmoy: Všetko pochádza z nebožských okultných síl. Okultné sily môžu tieto veci vytvárať. Preto, keď niekedy čítate grécku mytológiu, ste vyľakaní na smrť. Niektoré rozprávky sú tiež pravdivé. Ak im neveríte, nič sa nedeje. Ale niekedy, keď im veríte, môžu mať silu. Poviem vám jeden príklad. Počas varenia používate lyžicu. Práve keď sa chystáte položiť lyžicu na určité miesto, príde myšlienka, že ak to urobíte, potom váš brat zomrie pri havárii lietadla. Môžete si povedať, že je to len hlúpa myšlienka, ale vyľakáte sa. Potom vám tá istá sila povie, aby ste dali lyžicu na iné miesto. Alebo príde myšlienka, že ak budete kráčať určitým smerom, vaša matka zomrie. Takže pôjdete iným smerom a okamžite sa dostaví myšlienka, že vaša matka nezomrie. Avšak strach, že vaša matka môže zomrieť, do vás vstúpil. Samotný fakt, že ste zmenili svoju trasu, znamená, že ste sa týmto silám odovzdali. Potom zajtra niečo povie: „Predtým, ako začneš študovať, otvor knihu na strane šesťdesiatštyri; inak prepadneš na skúške." Tá sila na vás zaútočila. Preto si zo strachu nalistujete stranu šesťdesiatštyri a ste zničení. Zajtra vám tá istá sila povie, že ak budete tú knihu študovať, prepadnete na skúške. Tak sa odovzdáte a nečítate tú knihu. Strach vás môže neustále sužovať a zamestnávať vašu myseľ. Čo sa mňa týka, hovoril som vám príbehy, ako som si nakreslil čiernu bodku na päte predtým, ako som robil skok o tyči. Ale to nebolo kvôli poverám, iba sa so mnou hrali božské sily.

Otázka: Práve som dočítal knihu o bermudskom trojuholníku. Je to miesto, kde sa lietadlá a lode stratia bez stopy, alebo lode s celou posádkou sa nájdu opustené bez živej duše na palube a bez známky chaosu. Mohol by si vysvetliť, čo sa tam deje?

Sri Chinmoy: Niektoré okultné sily majú schopnosť rozložiť existujúcu skutočnosť. Preto zaznamenáme zmiznutie lodí.

Taktiež niektorí indickí duchovní Majstri vedome a schválne zobrali päť elementov, z ktorých sa skladá fyzické telo a na niekoľko hodín ich rozpustili. Potom ich obnovili na inom mieste.

Otázka: Keď tieto bytosti vezmú ľudí preč z lodí, čo zažívajú duše tých ľudí?

Sri Chinmoy: To celkom záleží na Vôli Najvyššieho. Ale tieto okultné sily majú zlomyseľné a detinské kvality. Niekedy tie duše nechcú odísť, ale sú prinútené.

Otázka: Guru, niekde som čítal, že vedci objavili, že tvar pyramídy má na určité veci veľmi zvláštny vplyv. Hovoria napríklad, že ak niekto spí v izbe v tvare pyramídy, potrebuje veľmi málo spánku.

Sri Chinmoy: Neexistuje také miesto, kde by si potreboval kvôli jeho tvaru len dve hodiny spánku. Tvoja potreba spánku závisí od stavu tvojho vnútorného tela. Nezávisí od vonkajších okolností. Nie je možné, aby pyramídový tvar spôsoboval ľuďom takéto zážitky. Možno tam pôsobí nejaký zvláštny druh sily, vedomej sily, ale nemá to nič spoločné s tvarom. Čo môže urobiť tvar? Ak budeš veriť, že tvar je príčinou, potom môžeš niekoho o tom presvedčiť. Ten to potom povie ďalšiemu človeku, a tak ďalej. Ale nie je to pravda.

Na tomto svete dôverujeme a máme vieru. Nedávno som v jednej knihe čítal o holiacom strojčeku, ktorý používali astronauti. Okamžite, keď počujeme slovo astronauti, je to skoro akoby sme počuli niečo o Bohu. Myslíme si, že ak niečo používali oni, musí to byť špeciálne. Ľudia si niečo kúpia len preto, že to použili astronauti. Keď som bol v Európe, išiel som do obchodu, kde mali jeden z tých holiacich strojčekov, o ktorých som čítal. Kúpil som si ten holiaci strojček, ale poviem vám, ten holiaci strojček bol omnoho menej kvalitný než môj bežný holiaci strojček.

Otázka: Keď astronauti pristáli na Mesiaci, priniesli na Mesiac iné vedomie?

Sri Chinmoy: Mesiac je v spojení s nekonečne vyšším vedomím, než môže ponúknuť akákoľvek bežná ľudská bytosť. Avšak človek, ktorý realizoval Boha, môže ľahko presiahnuť vedomie Mesiaca. Miliónkrát som vstúpil do sveta Mesiaca. Keď išli astronauti na Mesiac, bol som nešťastný, pretože astronauti nedokázali nič vidieť. Ale existuje tam toľko bytostí. Keď astronauti pristáli na Mesiaci, vítalo ich toľko bytostí. V ten deň som sledoval televíziu a videl som na televíznej obrazovke tri bytosti – také krásne, mocné bytosti. Obyčajne keď príde cudzinec, ihneď začneme byť podozrievaví: je dobrý alebo zlý? Ale čo sa týka Mesiaca, bytosti na ňom cítili, že sú oceňované a milované, a preto tam astronauti prišli.

Otázka: Sú na Marse kanály?

Sri Chinmoy: Sú tam cestičky, ktoré vyzerajú podobne ako kanály, ale nie sú to naozaj kanály. Sú to silné, mocné pásy svetla, ktoré vychádzajú zo Zdroja a stále sa pohybujú vpred bez toho, že by strácali svoju jednotu so Zdrojom, s Najvyšším Svetlom.

Otázka: Existuje život na iných planétach?

Sri Chinmoy: Na ostatných planétach nie je skutočný rastlinný život, ani ľudský život. Pokiaľ ide o fyzický život, musíte vedieť, že pochádza iba z piatich elementov, a tie sa nachádzajú len na zemi. Ale v iných svetoch sa nachádzajú živé tvory. Duša samotná je živý tvor. Subtílne fyzické je živé, subtílny vitál je živý. Čokoľvek, čo je vo svojej subtílnej forme, je skutočné a má život.

Vo vyšších svetoch, ktoré nazývame Nebom, uvidíte veľmi veľké stromy. Ale na tejto úrovni vedomia nie je žiadny skutočný fyzický strom. Podoba tu je, hoci ju nemôžete vidieť svojimi fyzickými očami. Ale svojím intuitívnym okom, tretím okom, ich môžete ľahko vidieť. V týchto iných svetoch sú tiež bytosti, ale nie sú ako my. Ak použijete myseľ, myseľ privedie do popredia podobu. Myseľ chápe všetko rovnakým spôsobom, ako to robí na zemi, takže ich uvidíte ako ľudské bytosti. Ale ak sa ich pokúsite dotknúť, aby ste zistili, či sú z mäsa a kostí, nebudú. Nebudete cítiť kosti, svaly ani nič podobné, pretože ich podoba nie je na fyzickej úrovni. A tiež si môžu sami vziať podobu. Môžu si zobrať podobu, ktorou vás vyľakajú. Keď pochádzajú z vitálneho sveta, môžu byť skutočne desiví. Nesú si so sebou mohutnú silu, nebožskú silu. Keď ich porazíte na fyzickej úrovni, prasknú ako balón.

Tu na zemi sa stotožňujeme s fyzickou podobou. Keď vidíme podobu raz, uloží sa v našej mysli. Toto je Joeova tvár. Ak príde niekto s inou tvárou, poznáme, že to nie je Joe. V iných galaxiách je to inak. Aj keby sa podoba celkom zmenila, nie je to dôležité, pretože stotožnenie je so samotnou dušou a nie s fyzickou podobou. Keby vás niekto videl, keď ste mali desať rokov a teraz, keď máte štyridsať, nespoznal by, že je to tá istá osoba. Ale v iných galaxiách bez ohľadu na to, akú podobu si duša vezme, bude vždy rozpoznateľná. Budete schopní vedieť, kým ste a ostatní to budú tiež vedieť, pretože ste tá istá duša.

Samotné planéty sú všetky živé a keď ich navštívim, rozprávam sa s nimi. Práve dnes som sa rozprával s Jupiterom. Planéty si môžu zobrať akúkoľvek podobu, akú chcú. Môže to byť podoba ľudskej bytosti, môže to byť podoba zvieraťa alebo to môže byť podoba stromu. Môže to vyzerať, ako keby mali fyzickú podobu, ale nie je to na hrubej fyzickej úrovni. Naše fyzické sa skladá z piatich elementov, zatiaľ čo skutočnosť týchto bytostí je zložená z Mieru, Svetla a Blaženosti. Ale život tam určite je, ako by som sa inak mohol s nimi rozprávať a stretávať?

Takže život je vo všetkých galaxiách. Avšak život vo fyzickej podobe sa nachádza len na zemi. Existuje fyzický život, existuje univerzálny život, existuje transcendentálny život a existuje nesmrteľný život. Vo vnútri pozemsky spútaného života, ktorý trvá päťdesiat alebo osemdesiat rokov, sa ukrýva nesmrteľný život. Ale nachádza sa v ňom aj univerzálny a transcendentálny život. Nesmrteľný život je vo všetkých galaxiách. To, čo si uvedomuje nesmrteľný život vo vnútri pominuteľného života, je naše ašpirujúce vedomie.

Otázka: Takže zem je jediným miestom v celom vesmíre, ktoré má fyzické prejavenie? A čo Nebo?

Sri Chinmoy: Tu na zemi sa môžu uskutočniť všetky druhy manifestácie, nielen fyzická manifestácia. Z jedného hľadiska je Nebo dokonalé. Môžete si tam oddýchnuť, keď odohráte svoju hru na zemi. Ale v Nebi neexistuje realizácia ani manifestácia, kvôli tomu musíme prísť na zem.

Život je všade a existencia duše je všade vo všetkých galaxiách. Avšak niektoré duše prichádzajú na zem kvôli transformácii fyzického vedomia. Na tejto planéte duše, ktoré vstupujú na fyzickú úroveň, majú záujem o fyzickú transformáciu.

Otázka: Je možné cestovať astrálnou úrovňou na iné planéty?

Sri Chinmoy: Cestovať na iné planéty je celkom možné. Okultisti používajú jeden spôsob, jogíni používajú iný spôsob. A potom sú niektorí duchovne rozvinutí hľadajúci, ktorí nie sú okultisti, ani jogíni, a používajú ešte ďalší spôsob. Média používajú tiež určitý prostriedok. Niektorí ľudia cestujú astrálnou dráhou, ktorú si otvoria praktizovaním kundalini jogy a špeciálnou koncentráciou na čakry. Ale jogín to obyčajne nerobí. Ak chce, môže to urobiť, ale v jeho prípade môže vďaka intuitívnej sile okamžite vstúpiť a zjednotiť sa s astrálnou úrovňou alebo s akoukoľvek úrovňou vedomia. Vďaka svojej jednote s univerzálnou Skutočnosťou má voľný prístup k astrálnej úrovni. Alebo ak použije svoju intuitívnu silu, vidí, že sa už nachádza na iných planétach. Nemusí tam ísť. Robí to prostredníctvom stotožnenia sa a jednoty.

Otázka: Vytvárajú si niekedy ľudské bytosti vnútorné spojenie s určitými planétami?

Sri Chinmoy: Duše ľudských bytostí môžu prechádzať cez planéty, keď zostupujú zo sveta duší a prichádzajú na tento svet. Počas tohto zostupovania si môžu vytvoriť špeciálne spojenie alebo priateľstvo s určitou planétou. Duchovní Majstri to robia, keď sú tu. Keď duchovní Majstri žijú na fyzickej úrovni, môžu priniesť kvality, schopnosti a skutočnosti z týchto planét. Ak im záleží na aspekte krásy, získajú ho z jednej planéty; silu získajú z ďalšej planéty. Môžu z týchto vyšších svetov priniesť Svetlo, Mier a Blaženosť vďaka svojej sile koncentrácie a meditácie.

Otázka: Keď hovoríš o tom, že prinášaš z planét Svetlo a Mier, máš na mysli fyzické planéty, ako sú Mars či Jupiter alebo hovoríš o vyšších svetoch?

Sri Chinmoy: Kto na ne myslí týmto spôsobom? Planéty sú pre mňa svety. Mars je svet, úroveň vedomia. Jupiter je svet. Jupiter je veľmi dôstojný, má múdrosť. Pluto je najkrajšia planéta. Venuša má aspekt lásky. Tak je to.

Otázka: Spájajú planéty svoje dobré kvality a vytvárajú harmóniu?

Sri Chinmoy: Je to rovnaké ako s ľudskými bytosťami na zemi. Každý má svoje dobré vlastnosti, ale tieto vlastnosti sa nespájajú v určitom bode. Keď ty ukážeš všetky svoje najlepšie vlastnosti, vtedy môžem ja vyniesť na povrch všetky svoje nebožské vlastnosti. Obyčajne sa najlepšie vlastnosti všetkých planét nespájajú. Každá si ponecháva najlepšie vlastnosti pre seba.

Otázka: Bojujú niekedy planéty?

Sri Chinmoy: Niektoré planéty sú v dokonalej harmónii s ostatnými. Niektoré sú priateľské. Iné zase neúprosne bojujú. Nechcú, aby na ich územie vstúpili iné planéty. Keď jedna planéta začne niečo budovať, príde ďalšia a všetko zničí.

Otázka: Keď planéty bojujú, ovplyvňuje to zem?

Sri Chinmoy: Keď dve planéty nemajú dobré vzťahy, keď spolu bojujú, vedomie zeme sa obvykle zmení k horšiemu. Obyvatelia zeme nevedia prečo, ale náhle sú nešťastní, deprimovaní alebo sklamaní.

Keď sa rok chýli ku koncu, Zem zvyčajne prechádza cez temný tunel. Všetko je samá depresia a frustrácia. Potom, keď príde nový rok, prináša so sebou nové svetlo. Planéty majú na tom určite svoj podiel.

Niektoré dobré planéty chcú, aby hľadajúci urobili rýchly pokrok v novom roku, ktorý je v pozemskom kalendári. Iné planéty to zase nechcú. Ľudský pokrok nemôže v žiadnom prípade ohroziť planéty alebo im vziať niečo z ich slávy. No napriek tomu sa niektoré nechcú zjednotiť s vedomím zeme. Nechcú, aby ľudia robili pokrok a boli naplnení.

Otázka: Keby sme išli na tie planéty, mohli by sme vidieť boje?

Sri Chinmoy: Môže to mať fyzickú podobu. Ale jediným problémom je, že do týchto svetov nemôžeme ísť v hrubom fyzickom tele. Duša si môže vziať fyzickú podobu, ale fyzické si nemôže vziať subtílnu podobu. Ty ako osoba si môžeš vziať akúkoľvek podobu, ale tvoje telo nie je schopné si vziať podobu duše.

Otázka: Existovala niekedy Atlantída?

Sri Chinmoy: Verte tomu, verte tomu! Je to pravda. Ak tomu neveríte, nepomôže vám, ani keby ste to videli.

Otázka: Boli Indovia prvými ľudskými dušami na zemi?

Sri Chinmoy: Nie. Nachádzali sa na mnohých miestach: v Egypte, v Číne a na iných miestach.

Otázka: Lietali niekedy ľudia v dávnych časoch?

Sri Chinmoy: Áno, lietali. Používali ľahké lietadlá, ako boli japonské vojnové lietadlá. Začalo to v období Ramayany. Bolo iba niekoľko lietadiel, dve alebo tri. Nepoužívali naftu ani benzín, ale pomocou okultnej sily vedeli ovládať životnú silu, životnú energiu. Používali pevnú energiu, ktorá bola hmatateľná, nie tekutá. Bola to energia, ktorú ste mohli uchopiť, energia v pevnej forme. Ale museli ste vedieť, ako túto energiu používať. Ja som vo svojich minulých inkarnáciách lietal. Keď som to urobil prvýkrát, bolo to také čarovné. Neuveríte tomu.

Otázka: Dalo by sa tak lietať aj dnes?

Sri Chinmoy: Už to nie je možné. Táto konkrétna hra už skončila. Duchovní Majstri môžu lietať v subtílnom tele. Nepotrebujú na to hmotné lietadlo.

Otázka: Čo s nami budeš robiť vo vnútornom svete? Budeme spolu večerať a podobne?

Sri Chinmoy: To závisí na každom jednotlivcovi. Každý duchovný Majster má svoj vlastný špeciálny svet, dobre chránený svet. Prirodzene tam budú spolu jeho blízki žiaci. Chodia a vstupujú do svojich príbuzných a blízkych priateľov kvôli Božiemu prejaveniu. Tiež sledujú, ktoré duše sa chystajú prijať ľudskú inkarnáciu. Podieľajú sa na veciach. Ich práca sa nekončí. Neustále ponúkajú ľudstvu dobrú vôľu – tým smerom, tamtým smerom, tu, tam.

Otázka: Mávaš niekedy stretnutia so svojimi vnútornými bytosťami, bavíte sa a rozprávate sa o nás alebo ste vždy vážni?

Sri Chinmoy: Nie sme vždy vážni. Ak by sme každú sekundu robili len vážne veci, nemohli by sme byť ani v Nebi, ani na zemi. Väčšinou robíme vážne veci. Ak by si chcel porovnávať bláznivé a vážne veci, potom musím povedať, že naša zábava sa vôbec nedá porovnať s vážnymi vecami, ktoré robíme. Teraz sa tu s vami rozprávam tri alebo štyri hodiny. Ale vo zvyšnom čase robím vážne veci. Avšak viem, koľko vecí robím práve teraz. Vy môžete tiež robiť niekoľko vecí naraz, ak rozviniete svoje schopnosti. Môžete to urobiť silou koncentrácie vo vnútornom svete.

Otázka: Sú vo vnútornom svete dobré a zlé dni?

Sri Chinmoy: Samozrejme! Vo vnútornom svete bývajú veľmi dobré dni a veľmi zlé dni.

Otázka: Ak máme malé schopnosti vo vnútornom svete, čo by sme mali robiť?

Sri Chinmoy: Poznajte ma viac, poznajte ma viac, poznajte ma viac. Ak máte nejakú schopnosť, bude pre vás ľahšie ma viac poznať. Práve teraz môžete vidieť len moju tvár, ale ste dychtiví vedieť viac. Čím viac schopností máte vo vnútornom svete, tým viac sa budete snažiť odo mňa naučiť a poznať ma.

Otázka: Včera večer, keď si dával požehnanie X, si presunul svoju ruku dole.

Sri Chinmoy: Prinášal som nadol Osvietenie a Súcit veľmi zvláštnym spôsobom. Kedykoľvek robím niečo zvláštne, zo všetkých žiakov on prijíma najviac. Ale niektorí neprijímajú vôbec. Niektorí vojaci!

Otázka: Myslím si, že neprijímam prašád dušeplne.

Sri Chinmoy: Keď ku mne prichádzaš, v tvojom prípade ide o dva problémy. Jeden je nesmelosť. Cítiš, že keď sa budeš rýchlo pohybovať, keď si len uchmatneš prašád a pôjdeš, každý bude oceňovať tvoje rýchle pohyby. Počul si, že niektorí ľudia neodídu dostatočne skoro potom, ako im dám prašád, takže keď sa ku mne priblížiš, začneš byť nesmelý. Potom príde hlúpe previnilé vedomie. Prichádza strach a ty sa ho snažíš zamaskovať. Niekedy sa na mňa usmeješ; niekedy len utekáš, aby zlodej nebol prichytený pri čine. Pozrieš sa na moju tvár a utekáš. Poviem si: „Preboha!," ale čo môžem robiť? Niektorí ľudia, keď prídu ku mne, mi dávajú všetku svoju frustráciu a všetky svoje nižšie sily.

Jednu otázku ste sa ma vy, ľudia, neopýtali. Niekedy sa stane, napríklad na moje narodeniny, že niekto sa celý deň modlí k Bohu. Jeho myseľ je veľmi čistá. Potom, keď tá osoba príde ku mne po prašád, okamžite zaútočia zlé sily, nižšie sily. Prichádza s nádejou, že Guru bude veľmi potešený. Počas celého dňa bol absolútne čistý. Avšak, keď prichádza ku mne, zlé sily naňho zaútočia a on je nešťastný. Odpoveďou na to je, nespájajte sa s týmito silami. Celý deň ste sa modlili a meditovali, preto len cíťte, že toto je zlatá príležitosť: „Majster vidí všetko. Teraz zo svojho súcitu nedovolí, aby tieto sily vo mne zostali."

Otázka: Keď som si prvýkrát poranil nohu, okamžite potom, do tridsiatich sekúnd sa to úplne zlepšilo. Ako som stratil silu, ktorú si na moju nohu použil?

Sri Chinmoy: Nebola tu žiadna vďačnosť. Je to absolútna pravda. Najskôr si nemohol ani chodiť a potom si behal a kopal do lopty. Ale potom si cítil, že by sa to zlepšilo aj samé. Táto sila bola z toho znechutená a preto odišla preč.

Otázka: Keď som si poranil nohu a ty si o tom vedel, urobil som chybu, že som ti dal o tom vedieť, že sa to nezlepšuje?

Sri Chinmoy: Jedinou nesprávnou vecou bolo to, že si prijímal od ostatných rady, či ísť k lekárovi alebo nie. Pretože do teba vstúpila pochybnosť, pretože do teba vstúpila táto ďalšia sila, musel som použiť na tvoju nohu zvláštnu silu. Inak by to šlo prirodzeným spôsobom. Je to ako s pacientom. Pacient sa uzdravuje prirodzeným, normálnym spôsobom, ale potom urobí niečo nebožské, a preto mu dá božský lekár silnejší liek.

Otázka: Keby si nevedel o mojej nohe na fyzickej úrovni, vedel by si o tom vnútorne?

Sri Chinmoy: Ak o niečom viem na fyzickej úrovni, presvedčí to tvoju myseľ: „Ach, Guru sa o mňa naozaj stará, avšak o tých, ktorí nie sú v jeho lodi, sa nestará." Keď je niekto presvedčený v mysli, potom získava viacej spokojnosti. Inak nemusí prijímať to, čo mám, alebo nemusí cítiť, že s tým mám niečo dočinenia. Ak zostaneš vo svete duší, povieš, že ťa vyliečil Guruov okamžitý záujem; ale ak zostaneš v mysli, povieš: „Och, bola to šťastná náhoda, že som sa vyliečil."

Otázka: Keď použiješ u niekoho silu, je to ako keď vrháš svetlo? Napríklad, keď bol M prijatý do horolezeckého tímu napriek všetkým problémom?

Sri Chinmoy: Robí sa to silou vôle. Vidím, akým spôsobom bude táto sila vôle prijatá. Je veľa spôsobov, akými môže sila vôle pracovať. Je veľmi dômyselná. Vstúpi do jedinca, ktorý je šéfom a potom prijme podobu súcitu. Je to ohromná sila vôle, ale vstúpi do tej osoby ako súcit. Povie: „Úbohý človek, prijmem ho." Pred piatimi minútami bol v nebožskom vedomí, ale teraz mu je to nesmierne ľúto. Okultisti môžu vyvolať strach. Môžu spôsobiť, aby si človek myslel: „Ak nevezmem túto osobu, celá naša expedícia sa pokazí. Ó, Bože, vezmime ho, inak zlyháme." Ale ja to takto nerobím. Snažím sa vždy o pozitívny prístup, tak aby šéf uvidel niečo, čo predtým nevidel. Keď ste v radostnom rozpoložení mysle, ste pripravení dať všetko. Keď ste šťastní, ste pripravení rozdať svoje srdce, vysypať svoje vrecká. Ale keď ste nešťastní, nedáte ani cent. Je to vec šťastia. Ale keď použijeme silu vôle, je to nekonečne mocnejšie. Je oveľa rýchlejšia než strela. Funguje ako raketa.

Otázka: Niekedy sa mi sníva, že lietam vo vzduchu. Je to dobré alebo zlé?

Sri Chinmoy: Je to veľmi dobré, veľmi dobré. Znamená to, že tvoj vitál vie lietať. Na jemnej vitálnej úrovni môžeš lietať veľmi vysoko, vyššie než lietadlo. A táto vitálna úroveň je božskou úrovňou vitálu, nie je to nižšia úroveň vitálu. Keď si na zemi, musíš kráčať, ale keď si vo vnútornom svete, môžeš lietať. Tu vo fyzickom nemá vitál príležitosť lietať. Ale keď si v jemnom vitáli, vtedy ti Boh dovolí lietať. Veľmi dobré!

Otázka: Ako môžeme mať dobré sny?

Sri Chinmoy: Ak chcete mať skutočne dobré sny, meditujte o tretej alebo štvrtej hodine ráno. Ale musíte sa poriadne osprchovať. Aby ste mali dobrý sen, najskôr sa koncentrujte na pupok pre úplné očistenie. Sústreďte sa na pupok a pokúste sa zdvihnúť tie sily nahor. Ak to dokážete, potom budete mať určite veľmi dobré sny.

Otázka: Ako sa koncentrujeme na pupok a prečo?

Sri Chinmoy: Koncentrujete sa na pupok kvôli tomu, že životná energia môže ísť dvoma smermi. Ak prúdi nadol, vstupuje do nižšieho vitálu. Ak prúdi nahor, vstupuje do kozmickej energie. Vzadu na chrbtici sa nachádzajú v subtílnom svete všetky čakry. Ale je jednoduchšie sa koncentrovať na prednú stranu tela. Koncentrovať sa na zadnú stranu chrbtice je mnoho ťažšie. Je ľahšie sa sústrediť na pupok než na príslušné miesto na chrbtici. Potom opakujte ,Supreme´ tak rýchlo, ako je len možné. Ak chcete čistotu, najrýchlejší a najefektívnejší výsledok sa dostaví, keď navonok opakujete tak, aby to vonkajšie uši počuli. Ale tento výsledok je dočasný. Ak chcete mať trvalú čistotu, musíte to robiť v tichosti. Ak to robíte navonok, zakaždým, keď vyslovíte ,Supreme´, pokúste sa predstaviť si vo vnútri jedného opakovania stovku ďalších ,Supreme´, tak aby vaša myseľ cítila, že ste to opakovali stovky krát. Predstavivosť je skutočný svet. Presvedčte svoju myseľ, že ste to urobili, a potom budete úspešní.

Predslov vydavateľa k prvému vydaniu

:PROPERTIES:
:id:
:genre: note
:cite-key: CWM:78e1
:END:

Táto kniha ponúka vzácny pohľad na dôverné rozhovory, ktoré mal Sri Chinmoy počas neformálnych stretnutí. Žiaci sa pýtajú svojho Majstra otázky, ktoré majú na mysli, a Sri Chinmoy na ne odpovedá z úrovne svojej najvyššej realizácie Boha.

Niekedy sa téma sústreďuje na konkrétny predmet, ako v konverzácii na narodeniny Radhy, ktorá bola o vílach a anjeloch. Niekedy má širší rozsah, od života na iných planétach po osobné otázky o duchovných problémoch žiakov, ako napríklad konverzácia v Majstrovom dome. Rozhovory tohto druhu, so všetkou svojou spontánnosťou a sladkosťou, pomáhajú odhaliť pravú podstatu vzťahu medzi Guruom a žiakom.