Otázka: Môžeme vidieť strážnych anjelov?

Sri Chinmoy: Môžete ich ľahko vidieť. Vy ich nazývate strážnymi anjelmi, v Indii im hovoríme osobné božstvá. Ale schopnosti anjelov sú tiež veľmi obmedzené. Anjel má omnoho väčšie schopnosti ako víla, no stále sú obmedzené.