63.

Keď Boží Súcit
riadi loď môjho srdca,
stúpam nahor
do neba.