63.

```

Keď Boží Súcit

riadi loď môjho srdca,

stúpam nahor

do neba. ```

From:Sri Chinmoy,Stúpam nahor, padám dole, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/cuf