61.

Keď sa stávam
svojím srdcom oddaným Bohu,
stúpam nahor.