60.

Keď sa teším
zo svojho vulkánu neposlušnosti Bohu,
padám dole.