50.

Keď za svojich sprievodcov považujem
svoju myseľ alebo svoj vitál,
nevyhnutne padám dole.