49.

Keď považujem Boha
za svojho jediného sprievodcu,
okamžite stúpam nahor.