42.

Keď sa pýšim
svojím pokusom o sebaanalýzu,
padám dole.