42.

```

Keď sa pýšim

svojím pokusom o sebaanalýzu,

padám dole.

```

From:Sri Chinmoy,Stúpam nahor, padám dole, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/cuf