24.

Padám dole,
keď moje srdce úmyselne objíma
nedostatok viery v Boha.