23.

Stúpam nahor,
keď stoicky a ľahostajne
ignorujem výzvy
pochybností svojej mysle.