2.

Keď chcem, aby Boh
miloval iba mňa.
právom
padám dole.