2.

```

Keď chcem, aby Boh

miloval iba mňa.

právom

padám dole. ```

From:Sri Chinmoy,Stúpam nahor, padám dole, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/cuf