Duchovné cvičenia

Je niekoľko veľmi dobrých cvičení pre začiatočníkov. Pre duchovného hľadajúceho sú jednoduchosť, úprimnosť, čistota a istota veľmi dôležité vlastnosti. Jednoduchosť sa vám postará o mier v mysli. Úprimnosť vám dá pocit, že pochádzate z Boha a Boh je ustavične pre vás. Vo svojom čistom srdci môžete cítiť, že v každej chvíli Boh rastie, žiari a napĺňa Sa vo vás. Istota vám dá pocit, že meditácia je absolútne správna vec.

V tichu, prosím, opakujte slovo „jednoduchosť “ vo svojej mysli sedemkrát a koncentrujte sa na temeno hlavy. Potom potichu a oduševnele opakujte slovo „úprimnosť “ sedemkrát vo svojom srdci, pričom sa koncentrujte na svoje srdce. Potom, prosím, opakujte slovo „čistota“ sedemkrát v oblasti pupku a pritom sa sústreďte na pupočné centrum. Prosím, robte to v tichosti a čo najoduševnelejšie.Potom sústreďte svoju pozornosť na tretie oko, ktoré je trochu vyššie medzi obočím a v duchu si sedemkrát opakujte slovo „istota“. Ďalej si položte ruku na temeno hlavy a trikrát povedzte : „Som jednoduchý. Som jednoduchý. Som jednoduchý.“ Potom si položte ruku na srdce a trikrát povedzte: „Som úprimný. Som úprimný. Som úprimný.“ Potom to robte v pupočnom centre a opakujte: „Som čistý. Som čistý. Som čistý. “ A v treťom oku opakujte: „Som si istý.“

Ak uprednostňujete určitý aspekt Boha — napríklad lásku, niekoľkokrát vnútorne opakujte čo najoduševnelejšie slovo „láska“. Počas oduševnelého opakovania slova láska skúste cítiť jeho ozvenu v najhlbších zákutiach svojho srdca: „Láska, láska, láska.“ Ak sa staráte viacej o boží mier, potom prosím, vnútorne spievajte alebo si opakujte slovo „mier“. Keď to robíte, snažte sa počuť vesmírny zvuk, ktorý to slovo stelesňuje. Cíťte, že „mier“ je zárodočné slovo, ktoré sa ozýva v najhlbších zákutiach vášho srdca. Ak chcete svetlo, potom prosím, opakujte: „Svetlo, svetlo, svetlo“ čo najoduševnelejšie a cíťte, že ste sa skutočne stali svetlom. Od chodidiel nôh, až po temeno hlavy skúste cítiť, že ste sa stali slovom, ktoré opakujete. Cíťte, že vaše fyzické telo, jemné telo a všetky vaše nervy sú zaplavené láskou, mierom alebo svetlom.

Môžete skúsiť aj niečo iné. Prosím, nadýchnite sa, zadržte na pár sekúnd dych a cíťte, že držíte dych alebo životnú energiu v treťom oku. Tam bude vaša koncentrácia. Keď sa nadychujete druhýkrát, zadržte životnú energiu v srdcovom centre. A keď sa nadýchnete tretíkrát, zadržte dych v pupočnom centre. Toto vám tiež pomôže.

Dieťa sa nemôže spoliehať na seba, je závislé iba na svojej matke. Ale dieťa jej túži dať všetko, čo má: svoju dôveru. Jeho dôvera v matku je dôverou v seba samého. Ak sa dieťa stratí na ulici a začne plakať, nejaký dobrosrdečný človek mu ukáže cestu domov. Cíťte aj vy, že ste stratení na ulici a vonku zúri búrka. Pochybnosti, strach, úzkosť, starosti, neistota a iné nebožské sily sa na vás len tak sypú. Ale ak si uvedomíte svoju bezmocnosť a úprimne voláte o pomoc, určite Niekto príde, aby vás vyslobodil a ukázal vám cestu domov, ktorým je vaše srdce. A kto je ten Niekto? Je to Boh, váš Vnútorný Pilot.

Duša každého človeka má svoj vlastný spôsob meditácie. Môj spôsob meditácie nebude vyhovovať vám, a mne nebude vyhovovať váš spôsob. Je veľa hľadajúcich, ktorým meditácia neprináša žiadne ovocie, pretože nemeditujú spôsobom, ktorý je pre nich správny. Ak nemáte duchovného Majstra, ktorý vás vedie, musíte ísť hlboko dovnútra a získať svoju meditáciu v najhlbších zákutiach svojho srdca. Ponorte sa hlboko, hlboko dovnútra a sledujte, či príde nejaký hlas, myšlienka alebo nápad. Potom choďte hlboko do tohto hlasu alebo myšlienky a sledujte, či vám dá pocit vnútornej radosti alebo mieru, kde nie sú žiadne otázky, problémy alebo pochybnosti. Keď získate takýto pocit, môžete vedieť, že hlas, ktorý ste počuli, je skutočný vnútorný hlas, ktorý vám pomôže vo vašom duchovnom živote.

Úplne na začiatku by ste ani nemali myslieť na meditáciu. Len si skúste niekedy cez deň nájsť čas, keď budete pokojný a tichý a cíťte, že týchto päť minút patrí vašej vnútornej bytosti a nikomu inému. Potrebujete pravidelné cvičenie v pravidelnom čase. Každý deň jete, takto môžete žiť na zemi. Nemôžete žiť z jedla, ktoré ste jedli včera. Podobne každý deň musíte dať potravu svojej duši. Keď jete každý deň, stávate sa veľmi silným, pretože máte pravidelnú výživu. A takisto, keď pravidelne meditujete, dávate potravu svojej duši.