Keď urobíš jeden krok ku mne6

Hoci mám neúprimnú myseľ,
často na Teba myslím, môj Kapitán.
Hoci mám nečisté srdce,
bojazlivo Ťa milujem, môj Kapitán.
Hoci mám komplikovaný život,
váhavo Ťa potrebujem, môj Kapitán.
Prosím, povedz mi, čo si skutočne myslíš
o mojej neúprimnej mysli, nečistom srdci
a komplikovanom živote.

„Moje dieťa, keď používaš svoju neúprimnú myseľ,
nečisté srdce a komplikovaný život,
je to akoby si urobil jeden krok ku Mne.
Keď ty urobíš jeden krok ku Mne,
Ju urobím jeden krok od teba.
Ale ak raz použiješ svoju úprimnú myseľ,
čisté srdce a jednoduchý život,
tak ti hovorím,
že keď ty urobíš jeden krok ku Mne,
Ja urobím deväťdesiatdeväť krokov, aby som ťa stretol
a dal tvojej mysli
krásny Úsmev Úprimnosti,
tvojmu srdcu
mocné Objatie Čistoty
a tvojmu životu,
plodnú Jednotu Jednoduchosti.”


CC 6. 5. augusta 1987.