Koľkokrát za deň?5

Kapitán, prosím, povedz mi, koľkokrát za deň
na mňa myslíš.
„Raz, Moje dieťa.”
Ach beda, iba raz?
Si ku mne taký neláskavý!

Kapitán, koľkokrát za deň
požehnáš moje srdce
Svojou Láskou?
„Raz za mesiac.”
Ach beda, iba raz za mesiac!
Kapitán, Si ku mne taký neláskavý!

Kapitán, prosím, povedz mi, koľkokrát za deň
hovoríš o mne v dobrom pred ostatnými.
„Raz za tri mesiace.”
Raz za tri mesiace!
Ach, beda, beda, beda!
Kapitán, je nepredstaviteľné, ako ma nemáš rád!

Kapitán, prečo na mňa myslíš
iba raz za deň?
„Moje dieťa, čo mám robiť?
Keď na teba myslím,
vidím, že myslíš na celý svet
a nie na Mňa.”

Kapitán, prečo požehnáš moje srdce
Svojou Láskou
iba raz za mesiac?
„Moje dieťa, tvoje srdce je plné neistoty,
a navyše, máš dvere svojho srdca
veľmi často zatvorené.
Neuvedomuješ si,
že mi svojím často zatvoreným srdcom
spôsobuješ šokujúci zážitok?”

Kapitán, prečo o mne hovoríš v dobrom pred ostatnými
iba raz za tri mesiace?
„Moje dieťa, keby som použil Svoje Svetlo Spravodlivosti,
nedokázal by Som o tebe hovoriť v dobrom
ani raz za rok.
Len kvôli tebe Som
Výškou Súcitu Svojho Srdca
a hovorím o tebe v dobrom raz za tri mesiace.”

Ale Kapitán, ja na Teba myslím každý deň
viac než len raz.
Ponúkam Ti lásku svojho srdca každý deň
viac než len raz.
Hovorí o Tebe v dobrom
viac než len raz za deň.
„Pravda, myslíš na Mňa každý deň,
ale bez úprimnosti.
Buď úprimný vo svojich myšlienkach!
Pravda, ponúkaš Mi svoju lásku
viac než len raz za deň,
ale tvojej láske chýba dušeplná, oddaná jednota.
Buď dušeplný vo svojej láske!
Pravda, hovoríš o Mne v dobrom
viac než len raz za deň,
ale jasne vidím,
že v tom, čo o Mne hovoríš druhým,
nie je žiadne vnútorné presvedčenie.
Veľmi šikovne a rád
priťahuješ obdiv ostatných tým,
že o Mne hovoríš v dobrom.
Buď si istý tým, čo hovoríš!”

Kapitán, to znamená, že Ťa nikdy
nedokážem potešiť.
„To nie je pravda, Moje dieťa.
Dokážeš to a potešíš Ma.”
Kapitán, kedy?
„V ten deň, keď začneš cítiť,
že tvoj život je krásou odovzdania
a tvoje srdce je čistotou vďačnosti.”


CC 5. 18. júla 1987.