Ty si môj jediný priateľ7

Kapitán, môj Kapitán,
ty si môj Priateľ, jediný Priateľ.
Preto sa na Teba vo všetkom spolieham.
Spolieham sa na Teba,
že naplníš môj život ľudských túžob.
Spolieham sa na Teba,
že naplníš moje srdce božskej ašpirácie.
Kapitán, môj Kapitán,
Som aj ja Tvoj priateľ?

„Moje slaké dieťa,
to určite si.”

Kapitán, môj Kapitán,
ak je to tak, spoliehaš sa aj Ty v niečom
na mňa?

„Moje sladké dieťa,
spolieham sa na teba iba v jednom.
Bezsenne sa spolieham
na bezdychú lásku a jednotu tvojho srdca.”


CC 7. 8. augusta 1987.