Otázka: Ako môžem získať zo svojej ašpirácie odvahu?

Sri Chinmoy: Zo svojej ašpirácie môžeš získať odvahu, ak dokážeš cítiť, že si vybraný hrdinský nástroj Najvyššieho. Samotné slovo „hrdina“, samotná predstava hrdinstva ti môže dať odvahu. Na druhej strane aj ašpirácia samotná je odvahou. Iba statoční ľudia môžu ašpirovať. Ašpirácia nie je mienená pre slabochov.