Otázka: Ako môže ašpirovať rodina?

Sri Chinmoy: Rodina môže ašpirovať rovnako ako ašpiruje strom. Strom ašpiruje svojimi vetvami, listami, kvetmi a plodmi. Tak ako vetvy, listy, kvety a plody veľmi túžia tešiť človeka, tak aj členovia ľudskej rodiny si môžu vyvinúť silnú túžbu, aby tešili svoj zdroj – Boha. Túžba tešiť Boha nie je nič iné ako ašpirácia.