Otázka: Ako môžem vytvoriť vo svojom dome lepšie prostredie, aby ašpirácia našla úrodnú pôdu v srdciach mojich detí?

Sri Chinmoy: Vo svojom dome môžeš vytvoriť lepšie prostredie, aby tam ašpirácia mohla rásť v srdciach tvojich detí iba tak, ak budeš cítiť, že ty sama si dieťa, ktoré potrebuje, aby bolo zvnútra vedené. Dieťa potrebuje, aby ho rodičia navonok viedli. Rovnako aj ty potrebuješ, aby ťa vnútorne viedol večný Otec Najvyšší.