Otázka: Guru, ako si môžeme udržať svoju ašpiráciu a nenechať sa ovplyvniť nepríjemnými vonkajšími situáciami?

Sri Chinmoy: Tvoja sestra je na vine alebo tvoja matka je na vine alebo tvoj otec je na vine alebo tvoj priateľ je na vine alebo tvoj duchovný brat je na vine alebo zákazník v tvojom obchode je na vine. Správne? Alebo možno tvoja vlastná myseľ je na vine. Takže ako si môžeš udržať svoju ašpiráciu? Sú dva spôsoby. Jeden spôsob je cítiť: „Keby som bol na jej mieste alebo na jeho mieste, nemyslím si, že by som si počínal lepšie.“ Vždy musíš cítiť, že by si si nepočínal ani o trochu lepšie ako niekto, kto ti vytvára problémy. Niekto ti spôsobuje nepríjemné zážitky. Musíš cítiť, že keby si bol v tej istej situácii ako tá osoba, alebo keby si bol obeťou zlých myšlienok alebo zlých úmyslov ako ten človek, nemohol by si si počínať o nič lepšie. V skutočnosti by si mal cítiť, že by si sa správal horšie ako ten človek. Vždy buď pokorný a cíť svoju jednotu s tým druhým človekom. Takto zmizne nepríjemný pocit, ktorý si zažil. To je ľudský spôsob, ako riešiť tento problém.

Iný spôsob, božský spôsob, je žiadať o osvietenie: „Ó Najvyšší, daj mi osvietenie.“ Ak je tvoje srdce plne osvietené, ak sa staneš osvieteným, vtedy nevidíš temnotu. Ak si samým svetlom, vo vnútri aj navonok, ako môžeš vidieť temnotu? Takže ak sa staneš osvieteným, stále budeš vidieť okolo seba svetlo. Pretože nie sme úplne ani vo svetle, ani v temnote, budeme vidieť jednu osobu ako svetlo a niekoho iného ako temnotu. Ale keď sa staneme samotným osvietením, vtedy nebudeme môcť vidieť nič iné ako svetlo. Na druhej strane, ak sme skutočne samou temnotou, potom nebudeme schopní vidieť svetlo nikde, pretože naše vedomie bude úplne zahalené.

Pred niekoľkými dňami mi jedna žiačka v Portoriku dala otázku: „Niekedy sa bojím na teba pozerať, pretože mám tak veľa nečistoty a tak veľa nebožských síl. Nevidíš ich, keď sa na mňa pozeráš?“ Povedal som: „Keď som vo svojom najvyššom vedomí, vtedy ťa dokonca nevidím ako ľudskú bytosť. Nevidím tvoje nedostatky, tvoju nečistotu, ani tvoju neistotu. Vôbec nie. Keď som vo svojom najvyššom vedomí, vtedy ťa vidím ako presný obraz svojej vlastnej skutočnosti. Veľmi sa radujem z univerzálnej skutočnosti. Keď som v tomto vedomí, pozorovateľ a predmet, na ktorý sa pozerá, sú jedným. Vtedy vidím iba seba. Tak ako môžem vidieť nečistotu, neistotu alebo čokoľvek nebožské? Ale ak som v tomto obyčajnom vedomí, ktoré je asi niekoľko sto míľ nad tvojím vedomím, môžem odtiaľ vidieť, koľko máš nečistoty, koľko máš neistoty.“

Takže ak si vo svojom najvyššom vedomí, čo je osvietenie, vtedy ťa nič nemôže ovplyvniť, pretože nikoho nevidíš ako druhú osobu. Vidíš iba seba. Ak zostaneš vo svojom vedomí na vrchole hory, vtedy ťa nič neovplyvní. Ale ak chceš zostať na úpätí vrchu, potom prirodzene uvidíš, že sú okolo teba všetky možné zvieratá. Hryzú ťa a dusia ťa. Ale ak zostaneš na vrchole, nič ťa neovplyvní, nič.