Otázka: Guru, je extatická láska k Bohu najvyšším druhom ašpirácie?

Sri Chinmoy: Láska je nepochybne ašpiráciou. Ale musíš si uvedomiť, že ak máme lásku k Bohu, to je jedna skutočnosť. Môže u teba nastať sebauspokojenie, a tak zostaneš spokojný s touto láskou. Ale ak máš vo svojej láske k Bohu ašpiráciu zväčšiť ju, tak to je najvyšší druh ašpirácie. Všetko má svoju schopnosť. Láska samotná má svoju vlastnú schopnosť. Ale ak je vo vnútri lásky intenzívna ašpirácia zväčšiť túto lásku, potom je to najvyššia forma ašpirácie. Ak povieš, že toto je už všetko, že viac než toto nemôžeš mať, potom to nie je najvyšší druh ašpirácie. Ašpirácia je neustály pokrok, neustále prekonávanie. Takže extatická láska je veľmi dobrá, ale musí byť stúpajúcou a stále sa prekonávajúcou extázou. Iba vtedy je najvyšším druhom ašpirácie. Ak sa extáza nezvyšuje alebo nenarastá, stáva sa nehybným rybníkom bez ohľadu na to, akú máš veľkú extázu. Najvyšší druh ašpirácie je neustále sebaprekonávanie.