44.

Veľkým prekvapením je, keď si nemyslíme, že anjeli existujú. Väčším prekvapením je, keď veríme v ich existenciu, ale nevidíme ich. Najväčším prekvapením je, keď veríme v ich existenciu a vidíme ich, ale nepočúvame ich rady.
Sri Chinmoy, Anjeli, Sri Chinmoy Centrum, 2024