44.

Veľkým prekvapením je, keď si nemyslíme, že anjeli existujú. Väčším prekvapením je, keď veríme v ich existenciu, ale nevidíme ich. Najväčším prekvapením je, keď veríme v ich existenciu a vidíme ich, ale nepočúvame ich rady.

From:Sri Chinmoy,Anjeli, Sri Chinmoy Centrum, 2024
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ang