45.

Keď mi Boh chce rýchlo ponúknuť svoju žehnajúcu Ruku, vždy na to použije anjela.
Sri Chinmoy, Anjeli, Sri Chinmoy Centrum, 2024