Môže si duša vybrať, aké zážitky bude mať človek v prejavenom svete?

Zážitky, ktoré bude človek v živote mať, určuje spravidla duša. V skutočnosti, pokiaľ sa človek vedome dostáva do spontánneho prúdu zážitkov, ktoré mu chce duša dať, nakoniec vrastie do trvalého mieru, radosti a naplnenia. Bohužiaľ si však zážitky, ktoré duša vyberá, často neuvedomuje, pretože je obeťou nevedomosti, alebo napriek tomu, že o nich vie, nezaujíma ho, akú voľbu duša urobila.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971