Môže niekedy hrubé dať niečo jemnému? Inými slovami, môže duša zosilnieť správnym používaním tela ako napríklad cvičením, správnym jedlom a tak ďalej?

Zaiste. Hrubé môže a musí pomáhať jemnému. Telo je hrubé, ale v zdravom a dokonalom stave značne pomáha mysli a subtílnej existencii. Samozrejme, človek nemôže posilniť dušu len tým, že bude aktívne fyzicky cvičiť, alebo správnou stravou. Ale ak telo – to znamená fyzické vedomie – ašpiruje na to, aby rástlo vo svete duše, a pokúša sa naplniť Božské v samotnom fyzickom, potom je pokrok duše jednoduchší, rýchlejší a viacej napĺňajúci.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971