Môže vo sne duša vyzerať ako stará, vráskavá a múdra žena, tak isto ako malé dieťa hovoriace svojím vlastným jazykom?

Áno. Duša môže vo sne vyzerať ako stará žena i ako malé dieťa. Duša si môže vo sne na seba zobrať akúkoľvek podobu, aby dala vonkajšej bytosti určitý zážitok. Postupné božské dospievanie duše môžeme prirovnať k postupnému rastu semienka na strom.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971