Existujú vo vnútri človeka dva druhy pokynov, jeden vychádzajúci z jeho najhlbšej prirodzenosti, ktorá všetko zahŕňa a rozvíja v dobrote a súcite, a druhý, ktorý myslí len na „ja“ a „moje“?

Áno. V človeku existujú dva druhy pokynov. Dobrota a súcit pochádzajú z najväčšej hĺbky našej bytosti, zatiaľ čo „ja“ a „moje“ pochádzajú z povrchu. „Ja“ a „moje“ nemôžu pochádzať z najväčšej hĺbky.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971