Má vaša duša špeciálne poslanie?

Vaša duša má špeciálne poslanie. Vaša duša si ho je nanajvýš vedomá.

Mája, ilúzia alebo zabudnutie, vo vás vzbudzuje pocit, že ste koneční, slabí a bezmocní. To nie je pravda. Vy nie ste telo. Vy nie ste zmysly. Vy nie ste myseľ. Tie sú všetky obmedzené. Vy ste duša, ktorá je neobmedzená. Vaša duša je nekonečne silná. Vaša duša vzdoruje akémukoľvek času a priestoru.

Dokážete niekedy realizovať svoju dušu? Môžete si byť plne vedomí svojej duše a zjednotiť sa s ňou? Určite môžete. Pretože v skutočnosti nie ste ničím iným než dušou. Je to vaša duša, ktorá predstavuje prirodzený stav vedomia. Pochybnosť však realizáciu duše sťažuje. Pochybnosť je neplodný boj človeka vo vonkajšom svete. Ašpirácia je plodná istota hľadajúceho vo vnútornom svete. Pochybnosť bojuje a bojuje. Nakoniec porazí svoj vlastný zámer. Ašpirácia letí hore k tomu najvyššiemu. Na konci svojej cesty dosahuje Cieľ. Pochybnosť je založená na vonkajšom pozorovaní. Ašpirácia je založená na vnútornom zážitku. Pochybnosť končí zlyhaním, pretože žije v konečnej fyzickej mysli. Ašpirácia končí úspechom, pretože žije v stále stúpajúcej duši. Život ašpirácie je životom mieru. Život ašpirácie je životom blaženosti. Život ašpirácie je životom božského naplnenia.

Aby ste poznali, čo je vaším špeciálnym poslaním, musíte ísť hlboko dovnútra. Na vašej neúnavnej ceste vás musí sprevádzať nádej a odvaha. Nádej prebudí vašu vnútornú božskosť. Odvaha pomôže vašej vnútornej božskosti rozkvitnúť. Nádej vás bude inšpirovať k tomu, aby ste snívali o Transcendentálne. Odvaha vás bude inšpirovať k tomu, aby ste Transcendentálno prejavili tu na Zemi.

Aby ste poznali, čo je vaším špeciálnym poslaním, musíte stále tvoriť. Toto vaše tvorenie je niečo, čím sa nakoniec stanete. Nakoniec si uvedomíte, že vaše tvorenie nie je nič iné než vaše sebaodhalenie.

Pravda, existuje toľko poslaní, koľko je duší. Ale všetky poslania sú naplnené až potom, keď duše dosiahnu určitý stupeň dokonalosti. Svet je božská hra. Každý účastník hrá pre jej úspech nejakú časť. Úloha sluhu je rovnako dôležitá ako úloha pána. Spoločné naplnenie spočíva v dokonalosti každej jednotlivej časti. A individuálne naplnenie sa zároveň stáva dokonalým až potom, keď si človek vytvorí neoddeliteľné spojenie a zjednotí sa so všetkými ľudskými bytosťami na svete.

Od vrchu svojej hlavy až po päty nôh, ste jedným. Napriek tomu sa na jednom mieste nazývate „uši“, na inom mieste sa nazývate „oči“. Každé miesto na vašom tele má vlastné meno. Zvláštne je, že hoci sú to všetko časti toho istého tela, jedna časť nemôže vykonávať činnosti inej časti. Oči vidia, ale nedokážu počuť. Uši počujú, ale nedokážu vidieť. Takže telo, i keď je jedno, je tiež mnohým. Podobne, aj keď je Boh jedným, prejavuje Sám Seba v mnohých podobách.

Boh nám hovorí o našom poslaní. Nerozumieme však Božiemu jazyku, takže On musí byť Svojím vlastným tlmočníkom. Keď nám iní hovoria o Bohu, nikdy nám plne nedokážu povedať, čo Boh je. Oni nesprávne vysvetľujú a my nesprávne chápeme. Boh hovorí v tichu. V tichu svoje posolstvo i tlmočí. Aj my teda počúvajme a vnímajme Boha v tichu.

Má vaša duša zvláštne poslanie? Áno. Vaše poslanie je v najvnútornejších zákutiach vášho srdca a vy ho tam musíte nájsť a naplniť. Nemôže existovať žiadny vonkajší spôsob, ako naplniť vaše poslanie. Jeleň má vo svojom tele pižmo. Cíti ho a je ním očarený, a tak sa snaží nájsť jeho zdroj. Behá a behá, ale jeho zdroj nedokáže nájsť. Vo svojom nekonečnom hľadaní stráca všetku energiu a nakoniec zomrie. Ale zdroj, ktorý tak zúfalo hľadal, bol v jeho vnútri. Ako by ho mohol nájsť niekde inde?

Tak isto je to s vami. Vaše špeciálne poslanie – ktoré je naplnením vašej božskosti – nie je vonku, ale vo vás. Hľadajte vo vnútri. Meditujte vo vnútri. Objavíte svoje poslanie.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971