Čo presne je ego?

Ego je presne to, čo nás obmedzuje v každej oblasti života. Sme Božie deti, sme s Bohom zjednotení. Ego v nás ale vzbudzuje pocit, že Bohu nepatríme, že sme pre neho dokonalí cudzinci. V najlepšom prípade nám dáva pocit, že k Bohu ideme, nie že v Bohu sme.

Obyčajné ľudské ego nám dáva pocit oddelenej identity, oddeleného vedomia. Pocit individuality a vlastnej dôležitosti je na určitom stupni ľudského vývoja bezpochyby nevyhnutný. Ego však oddeľuje naše individuálne vedomie od Univerzálneho Vedomia. Samotnou úlohou ega je oddeľovať. Nedokáže cítiť spokojnosť, keď vidí dve veci na rovnakej úrovni. Má vždy pocit, že jedna musí byť lepšia než tá druhá. Z ega teda získavame pocit, že sme všetci oddelení slabosi, že nikdy nedokážeme byť nekonečným Vedomím alebo mať nekonečné vedomie. A nakoniec je ego obmedzením. Toto obmedzenie je nevedomosť a nevedomosť je smrť. Ego tak nakoniec končí smrťou.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971