Ako správne postupovať, aby sme sa dostali do bližšieho kontaktu s vlastným Ja a poznali jeho tajomstvá? Verím, že odpovede o svojom vnútornom Ja dostanem v meditácii. Je to pravda?

Áno, v meditácii a koncentrácii. Obidve pomôžu. Ak chcete poznať svoje vnútorné Ja a dozvedieť sa o vnútorných tajomstvách svojho života a Univerzálneho Života, potom potrebujete meditáciu a koncentráciu.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971