Ak človek, ktorý nie je spokojný so svetom, uniká svetu a hľadá vyššie úrovne existencie, ako bude mať ľudstvo niekedy možnosť nastoliť mier a šťastie na Zemi?

Vaša otázka ukazuje váš pozoruhodný zmysel duchovných hodnôt. Pripúšťam, že svet je plný nedokonalostí. Život je ako obrovská otázka. Všade vidieť zlo. Toto sú problémy, ktorým čelíme každý deň. Navyše, čím je človek duchovne pokročilejší, tým väčšie je jeho utrpenie – kvôli súčasnému stavu sveta. Vidí jeho chorobu, cíti ju, ale nemá pre ňu vhodný liek. A aj keď nejaký liek má, nie je ho dosť na to, aby vyliečil všetky pozemské choroby. Preto má často pocit, že jeho boj bude márny a preto sa vydá ľahšou cestou, cestou úniku do Blaženosti vyšších úrovní.

To však nikdy nemôže byť prípad božského bojovníka. Ten bude bojovať, pokiaľ nedosiahne víťazstvo. A čo máme na mysli pod pojmom jeho víťazstvo? Je to vytvorenie Božieho Kráľovstva tu na Zemi, a nie v nejakom vyššom svete. Keďže vie, že Boh je všadeprítomný, snaží sa Ho odhaliť v každodennom živote. Ak nie sme spokojní so svetom takým, aký je, nie je to dôvod, aby sme ho opúšťali. Naopak, mali by sme sa pokúsiť ho zmeniť– fyzicky, intelektuálne alebo duchovne, podľa nášho vlastného vývoja a schopností.

Boh je dokonalá Dokonalosť. Túto Dokonalosť môžeme dosiahnuť len vtedy, keď bude existovať neoddeliteľná jednota medzi Hmotou a Duchom, medzi vonkajším a vnútorným životom.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971