Karma Joga

Karma joga je činnosť bez túžob vykonaná pre Najvyššieho. Karma joga je skutočné prijatie vlastnej pozemskej existencie človeka. Karma joga je nebojácny pochod človeka cez bojisko života.

Karma joga nesúhlasí s tými, ktorí trvajú na tom, že činnosti ľudského života nie sú dôležité. Karma joga tvrdí, že život je božská príležitosť slúžiť Bohu. Táto konkrétna joga nie je iba jogou fyzických činov; zahŕňa aj morálny a vnútorný život ašpiranta.

Tí, ktorí nasledujú túto cestu, sa modlia za silné a dokonalé telo. Modlia sa tiež za dlhý život. Tento dlhý život nie je iba predĺžením života z hľadiska rokov. Je to život, ktorý túži po zostúpení božskej Pravdy, Svetla a Sily na materiálnu úroveň. Karma jogíni sú skutočnými hrdinami na pozemskej scéne a patrí im božské triumfálne víťazstvo.

Karma jogínovi sú úplne cudzie vlny sklamania a beznádeje v ľudskom živote. V živote a v jeho dianí vidí božský účel. Cíti, že on sám je spojovník medzi pozemskými povinnosťami a nebeskými zodpovednosťami. Má mnoho zbraní, ktorými môže dobyť svet, ale jeho nepripútanosť je tou najmocnejšou zbraňou. Jeho nepripútanosť vzdoruje nielen zdrvujúcim úderom neúspechu, ale i vlnám úspechu, ktoré uspokojujú jeho ego. Jeho nepripútanosť je ďaleko za nástrahami neznesiteľných bolestí sveta, aj za objatím pulzujúcej radosti sveta.

Mnoho úprimných ašpirantov cíti, že oddané pocity bhaktu a prenikavé oko džňána jogína nemajú v karma joge žiadne miesto. V tom sa úplne mýlia. Skutočný karma jogín je ten, ktorého srdce má bezvýhradnú vieru v Boha, ktorého myseľ má neustále uvedomenie Boha ktorého telo má skutočnú lásku k Bohu v ľudstve.

Pre bhaktu je ľahké zabudnúť na svet a pre džňána jogína je ľahké svet ignorovať. Osud karma jogína je však iný. Boh chce, aby žil vo svete, so svetom a pre svet.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971