Ticho Budhu víťazí

Jedného dňa Pán Budha meditoval. Prišiel k nemu starší muž a začal mu neľútostne nadávať. Budha zostal úplne ticho.

Ako dlho mu mohol nadávať? Po chvíli prestal a chcel odísť. Ale Budha povedal: „Len počkaj, prosím. Chcem sa ťa niečo opýtať. Povedz mi, keď ponúkaš nejakej osobe dary a ona ich neprijme, čo urobíš?“

„Zoberiem si ich späť.“

Budha povedal: „Nuž, snažil si sa mi ponúknuť dary, ktoré si si priniesol so sebou. Pretože som tvoje dary neprijal, berieš si ich späť.“

Muž sa cítil smutný a zahanbený svojím správaním. Prosil Budhu o odpustenie. Budha mu odpustil a muž sa nakoniec stal blízkym žiakom Budhu.