23.

Vojnový štváč sa určite stane
milionárom smútku.
Milovník mieru sa nakoniec stane
miliardárom radosti.